Zamówienie zakupu licencji na program SuperPłace z aktualizacjami w roku 2016
Dotyczy wyłącznie aktualnych użytkowników programu Kadry i Płace "Rzeczpospolitej" i uwzględnia rabat 25% przy zakupie wersji powyżej 5 zatrudnionych

A. Zleceniodawca
(nazwa i adres do faktury VAT):

 

 

 

B. Nazwa i adres do korespondencji:
(jeżeli inne niż w punkcie A.)

 

 

C. NIP:

 

D. Nazwa firmy na licencji (bardzo proszę nie wypełniać, jeżeli jest to ta sama nazwa i adres jak w punkcie A.)

 

E. Reprezentant zleceniodawcy (kontakt, e-mail):

 
Jeżeli zamawiana wersja ma zawierać eksport do programu 'Mała Księgowość', zaznacz 'Tak':
Jeżeli zainstalowano wersję demonstracyjną programu, proszę wpisać numer seryjny instalacji:
(opcja menu programu 'Pomoc', 'Informacja o Programie')
Pełna kalkulacja

1. Liczba zatrudnionych *)

 

2. Kwota netto (wg cennika zamieszczonego poniżej) **)  

4. Dodaj 50 zł tylko w przypadku, gdy chcesz otrzymywać uaktualnienia programu na CD-ROM (opłata obejmuje wysyłkę do 4 uaktualnień rocznie).

 

5. Razem netto:

 

6. VAT (23% od kwoty w pozycji 5):

 

7. Razem brutto (suma pozycji 5 i 6):

 
*) Liczba zatrudnionych wprowadzonych w ciągu całego roku na listy płac i rozliczenia podzielona przez 12 miesięcy. Informacja o liczbie aktualnie rozliczanych zatrudnionych jest dostępna poprzez opcję menu programu 'Pomoc', 'Statystyka Programu'.
**) Należy wypełnić wpisując kwotę netto (bez VAT) zgodnie z aktualnym cennikiem (poniższe kwoty uwzględniają już 25% rabatu dla wersji powyżej 5 zatrudnionych) w zależności od liczby zatrudnionych: do 5 - 90zł, od 6 do 10 - 165zł, od 11 do 20 - 330zł, od 21 do 100 - 330zł + 67,50zł za każdych kolejnych 10 zatrudnionych, powyżej 100 - 870zł + 22,50zł za każdych kolejnych 10 zatrudnionych. Przykładowe ceny: do 5 zatrudnionych 90zł (z VAT 110,70zł), do 10 zatrudnionych 165zł (z VAT 202,95zł), do 20 zatrudnionych 330zł (z VAT 405,90zł), do 30 zatrudnionych 397,50zł (330zł + 1 x 67,50zł) (z VAT 488,93zł), do 40 zatrudnionych 465zł (330zł + 2 x 67,50zł) (z VAT 571,95zł), do 120 zatrudnionych 930zł (330zł + 8 x 67,50zł + 2 x 22,50zł) (z VAT 1143,90zł). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt.
1. Zleceniobiorca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności stron www.anzasoft.pl ponieważ dostępność tych stron zależy również od czynników niezależnych od Zleceniobiorcy, takich jak np. rodzaj podłączenia Zleceniodawcy do internetu.
2. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia dokumentu sprzedaży bez podpisu Zleceniodawcy.
3. Plik z kluczem licencyjnym oraz dokument sprzedaży zostaną wysłane na adres Zleceniodawcy po otrzymaniu przez Zleceniobiorcę potwierdzenia dokonania wpłaty na konto numer: 50 10205558 1111127037700030 w banku PKO BP (konto INTELIGO).
4. Wypełnione zamówienie proszę przesłać faksem (22) 676-55-01 lub pocztą na adres: ANZASOFT, ul. Nowodworska 22G, 03-133 Warszawa. Przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kopii dokonanego przelewu umożliwia natychmiastową wysyłkę dokumentów z pkt. 3.

Pieczęć i podpis Zleceniodawcy

 

 

Data:

Odpowiedzialny za przyjęcie zamówienia:

Andrzej Załęski
tel. (22) 676-56-05
kom. (601) 20-50-77
e-mail: azaleski@anzasoft.pl