Cennik zakupu aktualizacji 2023


1. Cena brutto zakupu aktualizacji programu za rok kalendarzowy 2023 jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych dla których program jest licencjonowany (kliknij tutaj, jeżeli razem z aktualizacją chcesz zwiększyć liczbę zatrudnionych w licencji):

 • do 5 zatrudnionych – 229,15zł (bez VAT 186,30zł)
 • do 10 zatrudnionych – 356,45zł (bez VAT 289,80zł)
 • do 20 zatrudnionych – 407,38zł (bez VAT 331,20zł)
 • do 30 zatrudnionych – 458,30zł (bez VAT 372,60zł)
 • do 50 zatrudnionych – 560,14zł (bez VAT 455,40zł)
 • do 80 zatrudnionych – 712,91zł (bez VAT 579,60zł)
 • do 100 zatrudnionych – 814,75zł (bez VAT 662,40zł)
 • do 150 zatrudnionych – 942,06zł (bez VAT 765,90zł)
 • do 200 zatrudnionych – 1069,36zł (bez VAT 869,40zł)
 • do 300 zatrudnionych – 1323,97zł (bez VAT 1076,40zł)
 • do 400 zatrudnionych – 1451,28zł (bez VAT 1179,90zł)
 • do 500 zatrudnionych – 1578,58zł (bez VAT 1283,40zł)
 • do 600 zatrudnionych – 1629,50zł (bez VAT 1324,80zł)
 • do 700 zatrudnionych – 1678,39zł (bez VAT 1364,54zł)
 • do 800 zatrudnionych – 1728,74zł (bez VAT 1405,48zł)
 • do 900 zatrudnionych – 1780,60zł (bez VAT 1447,64zł)
 • do 1000 zatrudnionych – 1834,02zł (bez VAT 1491,07zł)

Liczba zatrudnionych dla których program jest licencjonowany jest dostępna w programie po wybraniu opcji menu 'Pomoc’, 'Informacja o Programie’. W przypadkach, dla których nie podano przykładu powyżej, cena netto zakupu aktualizacji jest negocjowana indywidualnie.

2. W przypadku zwiększania liczby zatrudnionych oraz zakupu aktualizacji dokonywanych jednocześnie, aktualizacje zakupuje się dla liczby zatrudnionych zgodnej z aktualną licencją, a następnie zwiększa się liczbę zatrudnionych w licencji dopłacając różnicę w cenie pomiędzy wersjami, zgodnie z cennikiem zakupu licencji.