Poradniki


Polski Ład:

PPK:

Opisy:

Wdrożenie:

Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę:

Poradniki (krótkie opisy):

 1. Wysyłka do systemu e-Deklaracje
 2. Zatrudnienie pracownika
 3. Zwolnienie pracownika
 4. Wypłata wynagrodzenia za czas choroby
 5. Zasiłek chorobowy u pracodawcy NIEuprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (poniżej 20 zatrudnionych)
 6. Zasiłek chorobowy u pracodawcy uprawnionego do wypłaty swiadczeń z ubezpieczenia chorobowego (powyżej 20 zatrudnionych)
 7. Odbiór czasu pracy za święto przypadające w dniu wolnym
 8. Rejestracja i rozliczanie czasu pracy równoważnego – krok po kroku
 9. Wykonywanie DODATKOWEJ kopii zapasowej z danych wersji wielostanowiskowych

Poradniki (szczegółowe opisy):

 1. Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia – premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (476 KB PDF, aktualizacja 17-10-2012)
 2. Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (0,9 MB PDF, aktualizacja 13-6-2013)
 3. Import danych z programu Płatnik (0,98 MB PDF, aktualizacja 17-2-2014)
 4. Konfiguracja, rejestracja, oraz rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych (1,61 MB PDF, aktualizacja 21-8-2012)
 5. Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy (1,74 MB PDF, aktualizacja 23-5-2012)
 6. Wypłata honorarium – 50% koszty w umowie o pracę (1,22 MB PDF, aktualizacja 4-12-2017)
 7. Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (1,44 MB PDF, aktualizacja 21-12-2011)
 8. Potrącanie należności z tytułów wykonawczych (373 KB PDF, aktualizacja 14-11-2011)
 9. Redukowanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany (335 KB PDF, aktualizacja 14-11-2011)
 10. Generator dokumentów (935 KB PDF, aktualizacja 23-4-2017)
 11. Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemów FK (402 KB PDF, aktualizacja 28-9-2012)
 12. Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu WF-FaKir (357 KB PDF, aktualizacja 9-9-2017)
 13. Weryfikacja użytkownika, lista i prawa użytkowników (233 KB PDF, aktualizacja 21-4-2017)
 14. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa i Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (596 KB PDF, aktualizacja 16-7-2015)