Super Płace 2023 2.83.26 32-bity

Super Płace 2023 2.83.26 32/64-bity z SQL Anywhere 11

Aktualizacja nie zawiera wsparcia technicznego. Jest możliwość zakupienia Abonamentu Pomocy Technicznej. Współpracujemy z partnerami technologicznymi Lefthand oraz Software Serwis w zakresie pomocy technicznej:

https://www.anzasoft.pl/pomoc-techniczna/

Najnowsze zmiany

W związku z pracami optymalizacyjnymi w programie dotyczącymi nieaktywnych już zmian systemowych dla roku 2021 prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na liczenie składki zdrowotnej.

25.09.2023 wersja 2.83.26:

  • Aktualizacja wyliczania kwoty brutto z netto przy wielu listach płac
  • Uwzględnienie ustawionego bilansu otwarcia przy pracy zdalnej
  • Poprawa eksportu składek ppk. Składka pracodawcy była powiększona o redukcję za czas absencji
  • Możliwość rozliczania kwoty wolnej w umowach o dzieło
  • W wydrukach listy płac dodane w selekcji filtrowanie po adresie email
  • Dodany wydruk z pracą zdalną Zadania->Wydruki kadrowe->Przerwy/Świadczenia według wybranego okresu
  • Poprawa liczenia podatku dla osób z ręcznie ustawioną w Kartotece stawką podatku