Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy sprzedaż aktualizacji na rok 2024.
Najprościej jest dokonać wpłaty zgodnie z cennikiem: Cennik zakupu aktualizacji 2024
Po otrzymaniu wpłaty wyślemy klucz licencyjny na 2024 oraz fakturę.
Jeśli Państwo potrzebują dokument pro forma prosimy o wysłanie danych do faktury i informację dla ilu zatrudnionych planujecie Państwo dokonać aktualizacji na rok 2024.

Super Płace 2023 2.83.27 32-bity

Super Płace 2023 2.83.27 32/64-bity z SQL Anywhere 11

Aktualizacja nie zawiera wsparcia technicznego. Jest możliwość zakupienia Abonamentu Pomocy Technicznej. Współpracujemy z partnerami technologicznymi Lefthand oraz Software Serwis w zakresie pomocy technicznej:

https://www.anzasoft.pl/pomoc-techniczna/

Najnowsze zmiany

W związku z pracami optymalizacyjnymi w programie dotyczącymi nieaktywnych już zmian systemowych dla roku 2021 prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na liczenie składki zdrowotnej.

13.10.2023 wersja 2.83.27:

  • Dodana w kartotece właściciela, zakładka podatki, nowa forma rozliczenia jako ryczałt za poprzedni rok
  • Zaktualizowana kwota wynagrodzenia przeciętnego do wyliczania składki zdrowotnej dla ryczałtu
  • Poprawa liczenia podatku dla młodych po przekroczeniu progu 85528, ale przed przekroczeniem drugiego progu podatkowego.
  • Aktualizacja eksportu RCA i DRA dla Właścicieli rozliczających się według ryczałtu