Jak kupić ?


Wpłat związanych z zakupem licencji, lub aktualizacji należy dokonywać na nasze konto w banku mBank:

  • numer konta: 27 1140 2004 0000 3802 7842 8673
    odbiorca: ANZASOFT SP. Z O.O.
    adres odbiorcy: ul. Nowodworska 22 G, 03-133 Warszawa
  • Prosimy o wysłanie pocztą elektroniczną azaleski@anzasoft.pl potwierdzenie dokonania przelewu. W wiadomości prosimy podać nazwę firmy.
  • W tytule przelewu prosimy o podanie aktualnych danych potrzebnych do wystawienia faktury: adresnazwa oraz NIP firmy.