Historia zmian 2021


31-12-2021 wersja 2.82.05:

 • Poprawa błędu aktualizacji wynagrodzenia minimalnego
 • Dodana aktualizacja kwot wynagrodzenia przeciętnego
 • Brak ograniczenia składki zdrowotnej ustawione dla roku 2022

27-12-2021 wersja 2.82.04:

 • Dodany kalendarz i święta na rok 2022
 • Dodany nowy wiersz z rokiem 2022 w parametrach Kwoty Ograniczenia Podstawy Wymiaru Składek Ubezpieczenia Emerytalnego i Rentowego
 • Nowa stawka kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 177600 zł
 • Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego – 3010 zł
 • Nowa stawka prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę jako podstawa składek społecznych – 3553,20 zł
 • Nowa stawka maksymalnego limitu miesięcznego ograniczającego podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 14805 zł
 • Nowy współczynnik ekwiwalentu urlopowego – 20,92

Zmiany dotyczące Polskiego Ładu:

 • Rozliczenie właścicieli według Polskiego Ładu
 • Nowe stawki podatku dochodowego – Skala Podatkowa na rok 2022 (próg podatkowy 120tys., kwota wolna 5100 rocznie, 425 miesięcznie)
 • Brak odliczania składki zdrowotnej
 • Uwzględnianie ulgi dla klasy średniej
 • Nowa funkcjonalność w Kartotece pracownika w zakładce Dodatkowe, Zgoda na ulgę dla klasy średniej

14-11-2021 wersja 2.81.41:

 • Dodanie dodatkowego pola Miejsce Wykonywania Pracy w wydrukach Word, HTML i TEKST dla umów o pracę
 • Aktualizacja formularza ZUS ZUA i ZZA, dodanie pola z kodem wykonywanego zawodu
 • Aktualizacja KEDU do 5.3 w plikach eksportowanych do Płatnika
 • Modyfikacja segmentu X (IODZ) w ZUA w polu z datą

17-10-2021 wersja 2.81.37:

 • Poprawa wyświetlania PIT-11 wersja 27 dla zleceniobiorców
 • Poprawa wyświetlania PIT-4R wersja 12

11-10-2021 wersja 2.81.35:

 • Aktualizacja PIT-11 do wersji 27
 • Aktualizacja PIT-4R do wersji 12

23-09-2021 wersja 2.81.32:

 • Poprawa błędu braku pamięci pojawiającego się przy weryfikacji listy płac dla dużych baz danych

07-09-2021 wersja 2.81.31:

 • Poprawa nieprawidłowego wyświetlania potrąceń na wydrukach listy płac

19-08-2021 wersja 2.81.28:

 • Poprawa błędu związanego z brakiem listy płac na wydrukach listy płac przy niektórych formatach wydruku
 • Poprawa błędu otwierania deklaracji PIT-11 dla Zleceniobiorców za rok 2018 i 2019
 • Zmiana w eksporcie składek PPK, jeśli jest PESEL to nie jest eksportowany numer dowodu i identyfikator uczestnika

12-06-2021 wersja 2.81.26:

 • Zmiana liczenia kosztów pracodawcy uwzględniających PPK na wydrukach listy płac dla pracowników i zleceniobiorców
 • Zmiana na wydruku listy płac gdzie w kosztach pracodawcy jest uwzględniona kwota składnika PPK Pracodawcy
 • Poprawa błędu systemowego pojawiającego się przy eksporcie danych księgowych
 • Na wydruku umowy o pracę dodana dodatkowa linijka Miejsce Wykonywania Pracy
 • Poprawa liczenia PPK przy przesuniętym zwolnieniu lekarskim (podstawa chorobowa nie była brana do liczenia PPK)
 • Poprawa problemu tworzenia nowego pracownika na podstawie danych istniejącego pracownika
 • Zmiana kolejności imię i nazwisko na drukach świadectw pracy

13-05-2021 wersja 2.81.19:

 • Poprawa dublowania się składek ppk przy przeliczaniu ppk
 • Poprawa przeliczania listy płac z dodanymi wieloma zleceniobiorcami
 • Poprawa problemu zerowania składek PPK na listach płac w przypadku wielu list płac w jednym miesiącu
 • Poprawa eksportu PPK do plików XML (Moventum)
 • Eksport plików PPK, kolejność rekordów na liście ma być zwiększana o 1
 • Definiowanie Składników Wynagrodzenia -> Kolejność wyliczenia – nie jest uwzględniane przy przeliczeniu listy płac z PPK
 • Poprawa numeracji rekordów w pliku eksportu PPK
 • Poprawki formatu danych w eksporcie pliku PPK dla Moventum
 • Usunięte ponowne pokazywanie ekranu z wyborem opcji eksportu PPK przy zapisywaniu danych do pliku

26-03-2021 wersja 2.81.14:

 • Poprawione przeliczanie składek PPK na liście płac
 • Dodana możliwość zmiany daty według której wyliczane są kwoty w sprawozdaniu GUS Z-12. Można listę płac wybierać według daty listy płac lub daty wypłaty. Parametr w menu Opcje -> Preferencje -> Ogolne -> Zakres 3: Płace, pozycja 6 – „Odczyt wynagrodzeń w pozycjach GUS następuje według miesiąca daty wypłaty”
 • Zmiana w wynikach eksport plików PPK, dane są posortowane według liczby porządkowej

05-02-2021 wersja 2.81.11:

 • Poprawa braku wczytywania składek PPK pracodawcy przy eksporcie danych do pliku
 • Rozszerzenia pola email w kartotece pracownika
 • Aktualizacja podstawy ubezpieczenia zdrowotnego

30-01-2021 wersja 2.81.10:

 • Zmiana w eDeklaracji PIT-4R, kwoty składek są zaokrąglane do pełnych złotych
 • Zmiana niepoprawnie wyświetlanego komunikatu o załadowaniu niekatualnego formularza za rok 2020

29-01-2021 wersja 2.81.09:

 • Zmiana wyliczenia podatku dla młodych poniżej 26 lat w przypadku przekroczenia progu podatkowego (była stawka 32%, a teraz jest 17%)
 • Zaokrąglanie kwot zaliczek w PIT-11 dla eDeklaracji

28-01-2021 wersja 2.81.08:

 • Poprawa xml deklaracji IFT w wersji 16

27-01-2021 wersja 2.81.07:

 • Aktualizacja druków i deklaracji xml PIT-8AR
 • Poprawa generowania archiwum PIT-4R z korektą ORD-ZU
 • Aktualizacja deklaracji IFT wersja 16
 • W PIT-11 poprawa wyliczania sumy przychodów w polu 82
 • W PIT-11 poprawa wpisywania przychodów dla młodych poniżej 26 lat oraz bez zgody na obniżony podatek

21-01-2021 wersja 2.81.05:

 • Aktualizacja testowego PIT-11 do wersji 26
 • Poprawa wyliczania PIT-11 za 2020 rok dla zleceniobiorców

09-01-2021 wersja 2.81.04:

 • Poprawa problemu wczytywania zarchiwizowanych druków PIT-11 dla Zelceniobiorców
 • Zleceniobiorcy/Rozliczenia/Składniki wynagrodzenia-niepoprawny(brak) składnika z którego wylicza się wartości. Jest tylko kod 12. W potrąceniach jest prawidłowo.
 • W ZUS-RCA zmiana liczenia sumy w polu III.B.29, nie powinny wchodzić kwoty składek PPE i PPK (p.27 i p.28)
 • Poprawa wyliczania PIT-11 za 2020 rok dla młodych poniżej 26 lat, kwoty wynagrodzenia były niepoprawnie wpisywane do wierszy, które były dla zwykłych pracowników bez obniżonego podatku
 • Eksport składek PPK wyświetla okno wyboru listy płac do eksportu (podawanie tylko roku i miesiąca nie jest wystarczające, zmieniono okno dialogowe na takie, które pokazuje listę płac w danym roku i miesiącu)
 • Aktualizacja druków i edeklaracji PIT-4R do wersji 10 za rok 2020