ForumKategoria: WdrożenieProgram staje się coraz wolniejszy (baza danych Microsoft SQL Serwer 2005)
admin zapytał 8 lat temu

Program działa coraz wolniej, np. wyliczanie list płac zajmuje coraz więcej czasu. Wykorzystujemy MS SQL Serwer 2005 w wersji EXPRESS

1 odpowiedzi
admin odpowiedziane 8 lat temu

Przed wszelkimi innymi czynnościami, warto wykonać dodatkową kopie zapasową w sposób 'tradycyjny’ zgodnie z instrukcja: Wykonywanie DODATKOWEJ kopii zapasowa z danych wersji wielostanowiskowych Wykonanie takiej kopii to świetne dodatkowe zabezpieczenie danych, na wypadek nieprzewidzianych kłopotów.

Microsoft SQL Serwer warto w dalszej kolejności zaktualizować do najnowszej wersji (np. 2014). Jeśli to jest niemożliwe, lub już zostało zrobione i nie poprawiło sytuacji, należy zdiagnozować co jest przyczyną problemu (trudne) lub poprawić to co można poprawić, bez wgłębiania się w bardziej zawiłe kwestie techniczne.

Microsoft SQL serwer może spowolnić z wielu różnych przyczyn. Zakładając, że nie jest to wina programu płacowego, a np. przepełnionego logu, można spróbować zarówno bazę danych, jak i transakcyjny log 'odchudzić’. Poniżej przedstawiam sekwencję czynności aby tego dokonać:

  1. Po uruchomieniu Microsoft SQL Server Management Studio, w pierwszej kolejności należy wykonać kopię zapasową (Back Up) bazy danych. Aby tego dokonać, należy wybrać nazwę bazę danych prawym przyciskiem myszki, a następnie opcję 'Tasks’ (Zadania), 'Back Up’ (Kopia zapasowa). W opcjach wykonywania kopii należy wybrać 'Backup type’ (Typ kopii zapasowej) 'Full’ (Pełny) i wskazać odpowiednią lokalizację na dysku. Plik kopii zapasowej typowo ma rozszerzenie 'bak’ i jest to jeden plik. SQL Server Management Studio potwierdzi pomyślnie wykonanie kopii zapasowej.
  2. Ponownie wybierając nazwę bazę danych prawym przyciskiem myszki należy wybrać opcję 'Properties’ (Właściwości), a następnie stronę 'Options’ (Opcje) i w pozycji 'Recovery model’ (Model przywracania) wybrać 'Simple’ (Prosty).
  3. W dalszej kolejności należy kolejny raz wybrać nazwę bazę danych prawym przyciskiem myszki, a następnie opcję 'Tasks’ (Zadania), 'Shrink’ (Zmniejsz), 'Files’ (Pliki) i zmniejszyć objętość typów plików 'Data’ i 'Log’ wybierając opcję zmniejszania 'Release unused space’ (Odzyskaj niewykorzystywaną przestrzeń).
  4. Po zmniejszeniu objętości plików należy przywrócić model przywracania na 'Full’ (Pełny).