ForumKategoria: Praca z programemRozliczanie godzin nadliczbowych z zastosowaniem 50% kosztów
admin zapytał 8 lat temu

W jaki sposób rozliczać w programie godziny nadliczbowe związane z wypłatą honorarium z zastosowaniem 50 % kosztów?

1 odpowiedzi
admin odpowiedziane 8 lat temu

Sekwencja czynności w celu zautomatyzowania rozliczania godzin nadliczbowych z zastosowaniem kosztów 50% jest następująca:

  1. Na ekranie 'Definiowanie Zmiennych Globalnych’ (w opcji menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’), należy dopisać następujące 4 zmienne: (1) '1,5′, wprowadzana 'Wielomiesięcznie’, zakres wykorzystania 'Wszystkie elementy’, z przypisaną wartością 1,5 (2) '2′, wprowadzana 'Wielomiesięcznie’, zakres wykorzystania 'Wszystkie elementy’, z przypisaną wartością 2 (3) 'Stawka 50-tki’, 'Funkcja zmiennych’, zakres wykorzystania 'Wszystkie elementy’, z przypisaną wartością '1,5 <razy> 'Stawka godzinowa płacy zasadniczej (System)’ oraz (4) 'Stawka 100-tki’, 'Funkcja zmiennych’, zakres wykorzystania 'Wszystkie elementy’, z przypisaną wartością '2 <razy> 'Stawka godzinowa płacy zasadniczej (System)’.
  2. W kartotece pracownika, po wybraniu przycisku 'Zmienne’, należy zdefiniować dwie dodatkowe zmienne: (1) 'Godz. nadliczb.  50%’, wprowadzana 'Każdego miesiąca’, zakres wykorzystania 'Wszystkie elementy’, rodzaj zmiennej 'Ilość godzin nadliczbowych z dopłatą 50%’ oraz (2) 'Godz. nadliczb. 100%’, wprowadzana 'Każdego miesiąca’, zakres wykorzystania 'Wszystkie elementy’, rodzaj zmiennej 'Ilość godzin nadliczbowych z dopłatą 100%’.
  3. W dalszej kolejności, w Rejestrze Umów Cywilnoprawnych, przy umowie dotyczącej rozliczania honorarium dla danego pracownika, należy zarejestrować wybierając opcję menu 'Działania’, 'Dopisz Dodatkową Kwotę Umowy’, następujące dwie pozycje rozliczające, odpowiednio, 50-tki i 100-tki: (1) Formuła 'Godz. nadliczb.  50%’ x 'Stawka 50-tki’ oraz (2) Formuła 'Godz. nadliczb. 100%’ x 'Stawka 100-tki’.

W takiej sytuacji, do kwoty honorarium rozliczanego z kosztami 50% zostanie dodana kwota godzin nadliczbowych również rozliczona z kosztami 50%. Przed rozliczeniem honorarium należy zarejestrować liczbę godzin nadliczbowych z dopłatą 50% i 100% – w tym celu należy wybrać opcję menu 'Zadania’, 'Wprowadzanie Wartości Zmiennych’, 'Wg Wybranego Miesiąca’ i po odpowiednim wybraniu kryteriów odczytu zarejestrować nadliczbowe.