Cennik zakupu licencji 2023


1. Cena brutto zakupu licencji na program SuperPłace jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych rozliczanych średniomiesięcznie w programie (*):

 • do 5 zatrudnionych – 229,15zł (bez VAT 186,30zł)
 • do 10 zatrudnionych – 560,14zł (bez VAT 455,40zł)
 • do 20 zatrudnionych – 1120,28zł (bez VAT 910,80zł)
 • do 30 zatrudnionych – 1349,43zł (bez VAT 1097,10zł)
 • do 50 zatrudnionych – 1807,73zł (bez VAT 1469,70zł)
 • do 80 zatrudnionych – 2495,18zł (bez VAT 2028,60zł)
 • do 100 zatrudnionych – 2953,48zł (bez VAT 2401,20zł)
 • do 150 zatrudnionych – 3335,39zł (bez VAT 2711,70zł)
 • do 200 zatrudnionych – 3717,31zł (bez VAT 3022,20zł)
 • do 300 zatrudnionych – 4481,14zł (bez VAT 3643,20zł)
 • do 400 zatrudnionych – 4735,75zł (bez VAT 3850,20zł)
 • do 500 zatrudnionych – 4990,36zł (bez VAT 4057,20zł)
 • do 600 zatrudnionych – 5244,97zł (bez VAT 4264,20zł)
 • do 700 zatrudnionych – 5507,22zł (bez VAT 4477,42zł)
 • do 800 zatrudnionych – 5782,57zł (bez VAT 4701,28zł)
 • do 900 zatrudnionych – 6071,70zł (bez VAT 4936,34zł)
 • do 1000 zatrudnionych – 6375,29zł (bez VAT 5183,16zł)

Liczba zatrudnionych jest liczbą osób wprowadzonych w ciągu całego roku na listy płac, podzielona przez 12 miesięcy. Aktualna informacja o liczbie rozliczanych zatrudnionych jest dostępna po wybraniu w programie opcji menu 'Pomoc’, 'Statystyka Programu’. W przypadkach, dla których nie podano przykładu powyżej, cena netto zakupu uaktualnień jest negocjowana indywidualnie.

(*) Polityka cenowa zamieszczona na stronie, nie dotyczy przypadków dystrybucji programu Superpłace dostarczanego i integrowanego przez producentów systemów ERP, z którymi Anzasoft współpracuje na odrębnych zasadach.

2. Przy instalacji programu na wielu stanowiskach w wersji wielodostępnej (z jedną wspólną bazą danych SQL serwer), należy doliczyć 233,70zł (bez VAT 190zł) za każde dodatkowe stanowisko. Należy wtedy zakupić licencję na serwer SQL wybranego producenta lub skorzystać z jednego z bezpłatnych serwerów SQL (PostgreSQL, MS SQL 2005/08/12/14 Express lub Oracle 10g/11g Express) Program SuperPłace został przystosowany do współpracy z serwerami SQL firm: Microsoft, Oracle, Sybase (ASA), oraz PostgreSQL. Wszelkie informacje dotyczące instalacji wielodostępnych znajdują się na stronie pobrań. W przypadku zakupu serwera SQL, cena licencji zależy od wielu czynników i może wynieść od kilkuset, dio nawet kilku tysięcy EURO. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie serwera SQL należy skontaktować się z dystrybutorem lub partnerem firm Microsoft, Oracle lub Sybase.

3. Licencja może zostać podzielona, tak aby program można było zainstalować i wykorzystywać z oddzielnymi bazami danych na więcej niż jednym komputerze (na potrzeby wyłącznie tej firmy). W przypadku podziału licencji programu na wiele stanowisk, należy doliczyć 110,70zł (bez VAT 90zł) za każdą dodatkową licencję. Firma zakupując przykładowo licencję dla 200 zatrudnionych może wtedy otrzymać np. 2 licencje po 100 zatrudnionych (zatrudnieni rozliczani na oddzielnych komputerach są zaokrąglani w górę do pełnych 10). W takiej sytuacji program można zainstalować na dwóch różnych komputerach w tej samej firmie i rozliczać na każdym z tych komputerów do 100 zatrudnionych w miesiącu.

4. Dystrybutorzy: w zależności od liczby sprzedanych kopii naszego programu oferujemy duże rabaty! Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi warunkami dystrybucji programu SuperPłace, bardzo prosimy o kontakt