Instalacja z PostgreSQL


Program SuperPłace w wersji dla wielu użytkowników, współpracujący z bazą danych PostgreSQL jest tutaj dostępny do pobrania. Uwaga: pierwsza instalacja programu wymaga wykonania wszystkich czynności wymienionych poniżej, uaktualnienie programu wymaga wykonania wyłącznie pobrania i zainstalowania najnowszej wersji programu SuperPłace – patrz punkt 2.

1. Instrukcja instalacji wersji wielodostępnej programu współpracującej z bazą danych PostgreSQL: kliknij tutaj aby pobrać i przeczytać instrukcję instalacji wersji wielodostępnej (w formacie PDF)

uzupełnienie instrukcji instalacji: Instalacja wersji wielostanowiskowej z PostgreSQL – krok po kroku

2. Program SuperPłace do instalacji na stacji roboczej: kliknij tutaj aby pobrać i zainstalować aktualną wersję programu SuperPłace

3. Baza danych programu SuperPłace w wersji PostgreSQL jest tworzona przez moduł Administrator zgodnie z opisem w 'Instrukcji instalacji wersji wielodostępnej’ (patrz pkt. 1.)

4. W przypadku gdy firma posiada już zainstalowany PostgreSQL (wersja 8.1 lub późniejsza), należy wykorzystać istniejącą instalację serwera. Program został przetestowany z wykorzystaniem wersji 9.2 PostgreSQL. Wersję tę można pobrać i zainstalować poprzez link: kliknij tutaj aby pobrać wersję 9.2 PostgreSQL

Aktualną wersję serwera PostgreSQL można pobrać z internetu pod adresem: kliknij tutaj aby pobrać najnowszą wersję PostgreSQL ze strony www.postgresql.org

Program został przetestowany z wykorzystaniem wersji 8.04.02 sterownika 'psqlODBC’. Wersję tę można pobrać poprzez link: kliknij tutaj aby pobrać wersję 8.04.02 sterownika 'psqlODBC’ W celu zainstalowania, pobrany plik należy rozpakować i uruchomić 'psqlodbc.msi’.

Najnowszą wersję sterownika 'psqlODBC’ można pobrać z oficjalnej strony projektu 'psqlODBC’: kliknij tutaj aby pobrać najnowszą wersję sterownika z oficjalnej strony projektu 'psqlODBC’

W przypadku problemów z instalacją PostgreSQL, należy wykorzystać jedną ze sprawdzonych wersji.

Windows 64-bit: w przypadku wersji 64-bitowych Windows należy pamiętać, że domyślnie otwierane w Panelu Sterowania jest ODBC 64-bitowe. Program SuperPłace nie jest w stanie wykorzystać sterowników 64-bitowych – w celu skonfigurowania 32-bitowego źródła ODBC na Windows 64-bitowym, należy uruchomić 32-bitowego Administratora ODBC, który znajduje się w folderze systemowym Windows, w podfolderze 'SYSWOW64′ i ma nazwę 'ODBCAD32.EXE’.