Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe


Poniżej przedstawiono w 'telegraficznym’ skrócie wybrane zagadnienia z tematyki kadrowo-płacowej. Każdy z opisów zawiera referencje do regulujących aktów prawnych.

 

 

Opis zmian związanych z wprowadzeniem od 17 czerwca 2013 urlopów rodzicielskich

 

 

Opis zasad rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę. W przykładach wykorzystano oddelegowanie do Francji (stała stawka miesięczna), oraz do Finlandii (stała stawka godzinowa).

 

 

Opis zmienionych zasad wyliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym.

 

Kto podlega ubezpieczeniom obowiązkowo, a kto dobrowolnie? Jak wyliczane są podstawy wymiaru ubezpieczeń? Tutaj znajdziesz ogólne informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych.

 

Kto podlega ubezpieczeniu obowiązkowo, a kto dobrowolnie? Jak wyliczana jest podstawa wymiaru ubezpieczenia? Tutaj znajdziesz ogólne informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Co to jest Fundusz Pracy? Od jakich wynagrodzeń nie należy odprowadzać składki na Fundusz Pracy? Tutaj znajdziesz ogólne informacje dotyczące Funduszu Pracy.

 

Kto i dlaczego opłaca składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)? Od jakich wynagrodzeń nie należy odprowadzać składki na FGŚP? Tutaj znajdziesz ogólne informacje dotyczące FGŚP.

 

Szczegółowy opis: wynagrodzenia za czas urlopu, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, oraz świadczenia urlopowego.

 

Kiedy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego? Znajdziesz tutaj podstawowe informacje dotyczące wypłat świadczeń przysługujących w okresie choroby.

 

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie zasadnicze dla pracownika nieobecnego z powodu choroby? Jeżeli sądzisz, że proporcjonalnie do dni obecności podzielonych przez 30 musisz to przeczytać!

 

Jakie należności i do jakiej kwoty można potrącać z wynagrodzenia? Cytaty z Kodeksu pracy szczegółowo opisują kwestie potrąceń.

 

 

Wszystko co zawsze warto wiedzieć rozliczając umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne i o prawa autorskie. Kompletne opisy, ZUS, opodatkowanie, dodatkowe informacje.

 

W jaki sposób wyliczyć podstawę składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty dodatku stażowego dla pracownika nieobecnego przez połowę miesiąca z powodu choroby? Jeżeli sądzisz, że należy uwzględnić całą kwotę lub nie uwzględniać jej w ogóle musisz to przeczytać!

 

Jak zautomatyzować rozliczanie właścicieli zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia?

 

Kiedy wypełniamy PIT-40? Jak rozliczać nadpłatę/zwrot podatku? Tutaj znajdziesz ogólne informacje dotyczące PIT-40.