Pracownicy oddelegowani za granicę


Pobierz instrukcję: Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę (1,46 MB PDF, aktualizacja 28-03-2017)

 

W instrukcji opisano szczegółowe zasady rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, oraz czynności w celu skonfigurowania programu do dokonywania takich rozliczeń. W przykładach wykorzystano oddelegowanie do Francji (stała stawka miesięczna), oraz do Finlandii (stawka godzinowa). Rozliczenia automatycznie uwzględniają okresy oddelegowania krótsze niż pełny miesiąc, bez konieczności dokonywania przez użytkownika dodatkowych wyliczeń. Implementacja uwzględnia również szczególne sytuacje, takie jak: wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przysługującego z tytułu wypłat dokonanych za okres oddelegowania, wybór kraju opodatkowania, rejestracja i wyliczenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przepracowane w czasie oddelegowania, automatyzacja rozliczeń w przypadku lokalnej waluty innej niż EURO, oraz rozliczanie oddelegowania pracowników tymczasowych. W rozliczeniach uwzględniono zasady ustalania podstawy wymiaru składek zgodnie z wytycznymi ZUS: ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych według zasad obowiązujących od 01.10.2016 r.

 

W celu ułatwienia wdrożenia, poniżej udostępniono linki do pobrania kopii zapasowych danych programu, skonfigurowanych do rozliczania:

 

 

Po zainstalowaniu, zgodnie z instrukcją poniżej, kopii zapasowej z przykładowymi danymi, konfigurację programu można dowolnie dopasować do konkretnych wymagań (np. zmienić nazwę kraju oddelegowania, stawki, kursy, itp.). Instrukcja instalacji kopii zapasowych jest następująca: w celu zainstalowania przykładowej bazy danych należy, kolejno:

 

  1. zainstalować najnowszą wersję programu
  2. pobrać i rozpakować kopię zapasową – w tym celu należy uruchomić odpowiedni udostępniony powyżej link np. 'pobierz kopię zapasową Finlandia (32-bity)’ (lub 'pobierz kopię zapasową Finlandia (64-bity)’ w przypadku wykorzystywania wersji programu dla Windows 64-bity).
  3. po rozpakowaniu kopii zapasowej (domyślnie w wybranym przykładzie do foldera 'E:\ftp\oddelegowani_finlandia_32′), należy uruchomić w programie moduł 'Kopia Zapasowa’ (albo poprzez opcję menu programu 'Pomoc’, albo z menu Start Windows), a następnie, po uruchomieniu kopii zapasowej, wybrać przycisk 'Przywróć Kopię Zapasową’ i jako lokalizację źródła kopii zapasowej wskazać folder, do którego rozpakowano wcześniej (pkt.1) kopię zapasową przykładowych danych, np. 'E:\ftp\oddelegowani_finlandia_32′. Po wybraniu 'Dokończ’ i potwierdzeniu wyświetlanych informacji, kopia zapasowa zostanie odtworzona.
  4. po odtworzeniu kopii zapasowej, można uruchomić program i kontynuować zapoznawanie się z przykładową konfiguracją, jak również dokonać odpowiednich korekt.

 

Czynności wykonywane w punktach 2. i 3. zostały poniżej szczegółowo przedstawione na rysunkach (w przykładzie wykorzystano przeglądarkę Firefox):

 

Po wybraniu linka wskazującego na odpowiednią kopię zapasową, należy potwierdzić zapisanie pliku:

 

 

W menedżerze Pobrań programu Firefox (lub innej przeglądarki), należy otworzyć pobrany plik. W tym celu należy wybrać nazwę pobranego pliku prawym przyciskiem myszy, a następnie opcję 'Otwórz’, lub po prostu podwójnie kliknąć na nazwie pobranego pliku:

 

 

W dalszej kolejności należy potwierdzić uruchomienie pobranego pliku:

 

 

a następnie, po uruchomieniu, rozpakowanie do wskazanego foldera:

 

 

Po rozpakowaniu kopii zapasowej, w folderze do którego została rozpakowana kopia będzie się znajdował plik 'firmbak2.zip’ – jest to plik kopii zapasowej. Teraz należy uruchomić program 'Kopia Zapasowa’ który jest dostępny np. poprzez link 'Kopia Zapasowa’ w menu Start Windows w folderze programu SuperPłace, lub w samym programie SuperPłace po wybraniu opcji menu 'Pomoc’, 'Wykonaj/Przywróć Kopię Zapasową’. Po uruchomieniu programu kopii zapasowej, należy wybrać przycisk 'Przywróć Kopię Zapasową’:

 

 

Kontynuowanie przywracania kopii zapasowej należy potwierdzić:

 

 

W dalszej kolejności, jako lokalizację źródła kopii zapasowej należy wskazać folder do którego rozpakowano kopię zapasową:

 

 

 

 

Po wybraniu przycisku ”Dokończ’, należy potwierdzić informację na kolejnych ekranach:

 

 

 

 

 

 

Po przywróceniu danych, należy zaktualizować program SuperPłace (np. poprzez wybranie opcji menu 'Pomoc’, 'Aktualizacja Programu On-Line’). Aktualizacja pozwoli uaktualnić konfigurację odtworzonej bazy danych.

 

Program można dowolnie konfigurować we własnym zakresie tak, aby system dostosować do rozliczania oddelegowań do konkretnych krajów lub grup krajów. W razie potrzeby, oferujemy wykonanie konfiguracji pod wymagania klienta – w takim przypadku prosimy o kontakt.