Zakup aktualizacji


Aby zakupić aktualizacje w roku 2023, należy: 1. Posiadać licencję na program SuperPłace (*) 2. Dokonać wpłaty kwoty zgodnie z cennikiem zakupu aktualizacji na nasze konto w banku mBank: 3. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty poprzez pocztę elektroniczną azaleski@anzasoft.pl wysyłamy fakturę VAT i kod aktualizujący klucz licencyjny. W przypadku, gdyby uległy zmianie dane zleceniodawcy do wystawienia faktury […]


Czytaj więcej

Cennik zakupu aktualizacji 2023


1. Cena brutto zakupu aktualizacji programu za rok kalendarzowy 2023 jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych dla których program jest licencjonowany (kliknij tutaj, jeżeli razem z aktualizacją chcesz zwiększyć liczbę zatrudnionych w licencji): Liczba zatrudnionych dla których program jest licencjonowany jest dostępna w programie po wybraniu opcji menu 'Pomoc’, 'Informacja o Programie’. […]


Czytaj więcej

Zakup licencji


Aby zakupić licencję na program (zawiera aktualizacje w roku 2023), należy: 1. Wysłać pocztą elektroniczną zamówienie zakupu licencji: cenę zakupu licencji należy wyliczyć i wpisać w zamówieniu w zależności od liczby zatrudnionych rozliczanych programem zgodnie z cennikiem zakupu licencji. 2. Dokonać wpłaty kwoty wynikającej z cennika na nasze konto. 3. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z banku, […]


Czytaj więcej

Cennik zakupu licencji 2023


1. Cena brutto zakupu licencji na program SuperPłace jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych rozliczanych średniomiesięcznie w programie (*): Liczba zatrudnionych jest liczbą osób wprowadzonych w ciągu całego roku na listy płac, podzielona przez 12 miesięcy. Aktualna informacja o liczbie rozliczanych zatrudnionych jest dostępna po wybraniu w programie opcji menu 'Pomoc’, 'Statystyka […]


Czytaj więcej