Najnowsze zmiany


21-12-2020 wersja 2.81.01:

 • Zaktualizowane parametry wyliczeniowe na rok 2021
 • Zaktualizowany kalendarz na 2021
 • Aktualizacja druków i edeklaracji PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców do wersji 26 za rok 2020
 • Aktualizacja edeklaracji PIT-R wersja 20 na rok 2020
 • Aktualizacja ORD-ZU wersja 3 na rok 2020

10-12-2020 wersja 2.80.61:

 • Poprawa problemu eksportu plików PPK z ustawioną flagą obniżającą składkę PPK
 • Zmiany w eksportach plików ZUS-RCA: w sekcji III B w polu 28 wpisywana jest kwota PPK pracodawcy, zmieniony nagłówek ze schemą na KEDU_5_2 dla najnowszej wersji Płatnika
 • W eksportach PPK przy braku dowodu tożsamości nie wpisywany jest typ dokumentu tożsamości

10-11-2020 wersja 2.80.55:

 • Aktualizacja formularza skierowania na badania lekarskie do wersji obowiązującej w 2020 roku
 • Aktualizacja eksportu druku ZUS RCA do wersji przejściowej, w której kwoty składek PPK pracownika są zapisywane razem ze składkami PPE w sekcji III B w polu 27, a w polu 29 jest suma wszystkich składek łącznie z PPK
 • Dodanie funkcjonalności wliczania składek PPK pracodawcy przy liczeniu podatku dla umów zleceń
 • Możliwość edycji składników wynagrodzenia na umowie zlecenia
 • Dodanie opcji domyślnego dnia odprowadzania składek PPK (menu „Opcje -> „Ustawienia programu dla firmy” -> „Domyślny dzień odprowadzania składek PPK”
 • Dodanie opcji „Przelicz składki PPK” w oknie przelicz ponownie wybrane pozycje na liście płac

28-08-2020 wersja 2.80.44:

 • Poprawa wyliczania podatku w przypadku przekroczenia progu dla osoby rozliczającej się z małżonkiem (nie była uwzględniana zmiana stawki na niższą przy rozliczaniu z małżonkiem)

18-08-2020 wersja 2.80.43:

 • Poprawa błędu wyliczania podatku przy przekroczeniu progu gdy stawka jest ustawiona ręcznie. Nie była uwzględniona ręcznie wpisana stawka i przy przekroczeniu progu podatek liczył się według stawki z drugiego progu
 • Zmiana ustawienia domyślnej stawki podatku gdy zostanie ustawiona ręcznie po raz pierwszy. Obecnie ustawiana była aktualna stawka 17%, ale po zapisaniu ustawień zmieniała się na 0%. Teraz stawka domyślnie ustawia się na 0%, co wymusza zmianę tej stawki i prawidłowe jej zapisanie
 • Poprawa błędu wyliczania podatku dla umów z listy płac za udział w organach stanowiących
 • Poprawa błędu liczenia podatku dla pracowników z ręcznie ustawioną stawką podatku
 • Modyfikacja działania zakładki PPK w Kartotece. Zmiana składki PPK dodaje nowy składnik i potrącenie na zakładce Rozliczenia z datą obowiązywania zgodny z datą rozpoczęcia obowiązywania nowych składek PPK

07-07-2020 wersja 2.80.39:

 • Poprawa błędu zliczania stanu zatrudnienia (brak wykluczania osób na urlopie bezpłatnym)
 • Poprawa kwoty dofinansowania PFRON (aktualizacja do zmian od 1 kwietnia 2020)
 • Wliczanie właścicieli do stanu zatrudnienia PFRON
 • Dodanie nowego kodu przyczyny niepełnosprawności „12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe”
 • Zmiana daty od kiedy jest zmiana wyliczania stawek PFRON z kwietnia na marzec 2020
 • Zmiana liczenia stanu zatrudnienia PFRON, zabrakło wykluczenia osób przebywających na urlopach bezpłatnych
 • Poprawa wyliczania zaliczki na podatek gdy stawka zaliczki była wpisana ręcznie w Kartotece pracownika w zakładce Podatek
 • Zmiana wliczania składek PPK do listy płac w kolejnym miesiącu po dacie zapisania do PPK
 • Poprawa liczenia podatku przy przekroczeniu progu dla zleceń, wyświetlana była stawka podatku 17% ale liczone było według stawki 32%
 • Zmiana od 1 kwietnia stawki dla PFRON na 2.45, tak jak było wcześniej
 • Poprawa błędu masowej zmiany PPK, nie zamykało się okno
 • Zmiana na automatyczne ustawienie dla umowy o dzieło opcji Podlega zwolnieniu z PIT dla młodych: NIE
 • Wymuszenie aktualizacji parametrów aplikacji przy pierwszej instalacji aplikacji


Poprawa funkcjonalności PPK:

Zmiany w zakładce PPK w Kartotece

 • Możliwość kasowania wpisów PPK
 • Przy masowej zmianie parametrów PPK (Działania->Ustaw parametry PPK) możliwość wyboru poszczególnych pracowników na listę zmienianych parametrów PPK
 • Eksport danych PPK pokazuje pracowników tylko dla aktualnie wybranej firmy
 • Niezbędne wpisy w bazie danych dla PPK są tworzone przy pierwszym uruchomieniu aplikacji

11-05-2020 wersja 2.80.33:

 • Poprawa naliczania podatku na liście płac, gdy jest modyfikowana kwota wypłata dla umów zleceń.

10-04-2020 wersja 2.80.29:

 • Likwidacja okna informacyjnego wyskakującego przy tworzeniu i weryfikacji niektórych list płac,
 • Poprawa problemu przy robieniu karty przychodów

03-04-2020 wersja 2.80.28:

 • Modyfikacja wydruku rachunku do umowy zlecenia dla pracowników do 26 roku życia jeśli korzystają z ulgi PIT0 dla młodych. Wyzerowana jest kwota kosztu uzyskania przychodu, podstawy opodatkowania, naliczone zaliczki na podatek dochodowy oraz stawka zaliczki
 • Poprawa wyliczania zaliczki naliczonej podatku
 • Modyfikacja komunikatu informującego o przekroczeniu progu na liście płac

14-02-2020 wersja 2.80.21:

 • Poprawa błędu ustalania zgody na obniżony podatek dla młodych

11-02-2020 wersja 2.80.18:

 • Poprawa błędów w deklaracji ZUS RPA

06-02-2020 wersja 2.80.17:

 • Poprawa błędu wysyłki eDeklaracje PIT-8C
 • Aktualizacja deklaracji PIT-8C do wersji 10
 • Poprawa błędu edycji pól 76, 78 i 80 sekcja F w PIT-11, przeniesionych z PIT-8C

24-01-2020 wersja 2.80.12:

 • Aktualizacja formularza IFT-1 i IFT-1R do wersji 15 za rok 2019
 • Aktualizacja formularza PIT-8AR do wersji 8 za rok 2019
 • Aktualizacja formatu danych eDeklaracje dla IFT-1 i IFT-1R do wersji za rok 2019
 • Aktualizacja formatu danych eDeklaracje dla PIT-8AR do wersji za rok 2019
 • Aktualizacja formatu danych testowej wysyłki eDeklaracje działającej w roku 2020
 • Poprawa opisu w PIT-4R w wierszu 13
 • Poprawa błędu w PIT-11 brak automatycznie wypełnianego pola z podpisem H90

22-01-2020 wersja 2.80.11:

Aby prawidłowo wygenerować PIT-4R (pola „Liczba podatników”) należy, na czas generowania PIT-4R, przywrócić ustawienie w definicji listy zasiłkowej. Należy wejść w Zadania -> Konfiguracja wynagrodzeń -> Rodzaje listy płac ze świadczeniami i przerwami i na pozycji Listy płac Świadczenia w razie choroby /mac(karta zasiłkowa) ustawić na Zasiłki wypłacone przez Zakład Pracy (bez FP i FGSP)

Jeżeli poz. 8 PIT-11 nie działa rozwiązaniem jest wybranie opcji: Zadania -> Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń -> Rodzaje List Płac ze Świadczeniami i Przerwami -> Świad.w razie chor./maci.(karta zasił.) -> Zmienić Źródło przychodu do deklaracji PIT na „Inne źródła”

 • Poprawa algorytmów liczenia danych w PIT-11
 • Aktualizacja formularza PIT-4R do wersji 9
 • Aktualizacja formatu danych eDeklaracje dla PIT-4R do wersji za rok 2019
 • Zmiana opisu w PIT-11 w wierszu E1

17-01-2020 wersja 2.80.10:

 • Poprawa błędu otwierania listy płac
 • Poprawa algorytmów liczenia danych w PIT-11

15-01-2020 wersja 2.80.08:

 • Poprawa problemu niewłaściwej wersji PIT-11 dla Zleceniobiorców
 • Poprawa pobierania należności z umowy zlecenia do ukończenia 26 roku życia
 • Poprawa błędu wczytywania PIT-R z archiwum
 • Dodana możliwość edycji wszystkich składek społecznych i zdrowotnych w PIT-11

14-01-2020 wersja 2.80.06:

 • Aktualizacja formularzy PIT-11 do wersji 25, generowanie formularza, archiwizacja i wysyłka eDeklaracje
 • Aktualizacja formularza PIT-R do wersji 20
 • Uaktywniona funkcjonalność pobierania aktualizacji programu z menu Pomoc -> Aktualizacja Programu

03-01-2020 wersja 2.80.03 (wersja wymaga klucza licencyjnego na 2020 rok):

 • Poprawione wartości ograniczenia składek ZUS dla 2020 roku
 • Poprawa wyliczania zaliczki na podatek w przypadku osób do 26 roku życia (Podatek dla młodych)

16-12-2019 wersja 2.79.74:

 • Dodana funkcjonalność PPK

16-10-2019 wersja 2.79.55:

 • Poprawka sprawdzania kwoty wolnej przy edycji listy płac. Dla list z wypłatą w październiku niepoprawnie pobierane były kwoty ze skali podatkowej z września
 • Poprawka weryfikacji listy płac wrześniowych z wypłatą w październiku

30-09-2019 wersja 2.79.51:

 • Liczenie podatku 17% od 1 października
 • Poprawione kwoty w stawce podatku
 • Dodana nowa stawka podatku dla zleceń

24-09-2019 wersja 2.79.48:

 • Dodano nową wersję świadectwa pracy obowiązującą od 6 września 2019

23-08-2019 wersja 2.79.47:

 • Poprawiono wyliczanie zaliczki podatku pit 0 dla młodych po przekroczeniu limitu
 • Poprawiono błąd z pojawiającą się liczbą zamiast nazwą miasta w formularzu umowy o pracę

21-08-2019 wersja 2.79.46:

 • Poprawiono błąd aktualizacji konfiguracji dla zgody na pit 0
 • Poprawiono błąd pit 0 wyliczenia podatku dla młodych związany z dodaniem zgody na obniżenie podatku dla młodych
 • Poprawiono błąd generowania wydruków listy płac

09-08-2019 wersja 2.79.42:

 • Poprawiony błąd wyliczania listy płac dla instalacji z bazą danych MSSQL

07-08-2019 wersja 2.79.41:

 • Dodana funkcjonalność wyliczania Podatku PIT 0% dla Młodych ( poniżej 26 roku życia)

18-07-2019 wersja 2.79.36:

 • Zostały zaktualizowane formularze: świadectwo pracy, umowa o pracę, wypowiedzenie warunków umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem

11-03-2019 wersja 2.79.35:

 • PIT-11 – poprawa błędu pojawiającego się podczas zapisu zmian na formularzu w starszej wersji

08-03-2019 wersja 2.79.33:

 • ZUS ZWUA – kolejna poprawa formatu daty w sekcji V. Teraz jest uwzględniany format ustawiony w opcjach ogólnych aplikacji.

07-03-2019 wersja 2.79.32:

 • ZUS ZWUA – poprawa formatu daty w sekcji V. Domyślnie jest zaznaczona najnowsza wersja Płatnika (wcześniej była wersja 8)

06-03-2019 wersja 2.79.30:

 • PIT-11 – poprawa błędu wersji formularza. Dla starszych lat jest wybierana właściwa wersja formularza,  która była obowiązująca dla danego roku
 • ZUS DRA – poprawiony błąd sumowania kwot składek
 • ZUS ZWUA – poprawa błędu importu pliku do Płatnika
 • ZUS RPA – poprawa generowania formularza dla nauczycieli oraz poprawa lista osób uwzględnionych do RPA, nie powinny się pojawiać puste wpisy

15-02-2019 wersja 2.79.27:

 • poprawka błędu formularzy ZUS RPA gdy na liście płac są właściciele. Wtedy na formularzu pojawiał się pusty pracownik

15-02-2019 wersja 2.79.26:

 • poprawka błędów formularzy ZUS RPA:
 • 1) niepoprawnie wypełniana sekcja III. C.
 • 2) występowanie pustego pracownika

14-02-2019 wersja 2.79.25:

 • poprawka błędu formatu formularzy ZUS RPA gdzie niepoprawnie była wypełniana sekcja III. C.

14-02-2019 wersja 2.79.24:

 • poprawka błędu formatu pliku formularzy ZUS RPA uniemożliwiająca import do Płatnika

14-02-2019 wersja 2.79.23:

 • poprawka błędu generowania formularzy ZUS RPA, gdzie były generowane formularze tylko dla pierwszej osoby

13-02-2019 wersja 2.79.22:

 • skończona funkcjonalność generowania formularzy ZUS RPA. Do wygenerowania formularzy RPA należy użyć nowego przycisku RPA,  który jest po prawej stronie od przycisku Rozlicz (lub z menu Działania -> Eksportuj formularze ZUS  RPA). Dotychczasowy przycisk Rozlicz działa tak jak do tej pory, to znaczy generuje formularze  DRA/RCA/RZA/RSA. Nowy  przycisk RPA generuje te same formularze co pod przyciskiem Rozlicz, czyli  DRA/RCA/RZA/RSA oraz dodatkowo RPA (o ile taki formularz ma być stworzony dla danej osoby)

30-01-2019 wersja 2.79.19:

 • poprawa błędu generowania eDeklaracji PIT-8AR
 • poprawa błędu generowania eDeklaracji PIT-R

29-01-2019 wersja 2.79.18:

 • aktualizacja formularza PIT-8AR
 • generowanie eDeklaracji PIT-8AR
 • aktualizacja tekstów na PIT-R

28-01-2019 wersja 2.79.17:

 • poprawa wczytywania archiwalnych danych dla PIT-11
 • poprawa braku edycji pola w pozycji 57 dla PIT-11
 • poprawa błędu związanego z opcją pit_r

24-01-2019 wersja 2.79.15:

 • możliwość edycji sekcji F w PIT-11 (pozycje 74-80) oraz w sekcji G pozycja 82
 • poprawa błędu schematu eDeklaracji PIT-8C
 • poprawa błędu schematu eDeklaracji IFT-1/IFT-1R

23-01-2019 wersja 2.79.14:

 • dodano automatyczne wypełnianie sekcji F w PIT-11
 • poprawa błędu otwierania archiwalnych PIT-11

22-01-2019 wersja 2.79.13:

 • poprawa błędu w eDeklaracji PIT-11 dla obcokrajowców
 • generowanie eDeklaracji IFT-1
 • generowanie eDeklaracji IFT-1R

21-01-2019 wersja 2.79.12:

 • poprawa błędu w eDeklaracji dla PIT-4R

21-01-2019 wersja 2.79.11:

poprawa błędów w PIT-11:

 • błąd wyświetlania danych wczytanych z archiwum (pozycja 70)
 • automatycznie zaznaczane PIT-R NIE dla Zleceniobiorców
 • automatyczne dopisywanie imienia i nazwiska dla Zleceniobiorców

poprawa błędów w PIT-4R generowania eDeklaracje:

 • aktualizacja załącznika eDeklaracji ORD-ZU
 • aktualizacja załącznika eDeklaracji PIT-R
 • aktualizacja formularza PIT-R
 • aktualizacja formularza PIT-8C
 • generowanie eDeklaracji PIT-8C
 • poprawa błędu „Bład 403 dokument z niepoprawnym podpisem”

19-01-2019 wersja 2.79.10:

poprawa błędów w PIT-11:

 • automatycznie zaznaczanie PIT-R NIE w standardowych przypadkach,
 • automatycznie dopisywanie imienia i nazwiska na ostatniej stronie

poprawa błędów w PIT-4R :

 • brakujące namespace w eDeklaracje
 • błąd otwarcia pliku z archiwum

17-01-2019, wersja 2.79.08

Zaktualizowano parametry początkowe na rok 2019:

 • lata sprawozdawcze,
 • parametry wyliczeniowe,
 • kwoty zasiłków,
 • współczynniki wskaźników

Zaktualizowano formularze deklaracji na rok 2019:

 • PIT-11 (24),
 • PIT-4R (8),
 • IFT-1R (14)

Zaktualizowano eDeklaracje na rok 2019:

 • PIT-11 (24)

Zaktualizowano format eksportu ZUS-DRA do najnowszej wersji Płatnika.

Lista zmian w programie, dokonanych w 2018, 2017 i 2016 roku (lista zmian dokonanych w 2015 roku):

13-7-2018, wersja 2.78.01

1. Zmieniono algorytm dokonywania podpisu certyfikatem kwalifikowanym przy wysyłce do systemu e-Deklaracje na 'SHA-256′. Zarówno bramka testowa jak i produkcyjna systemu e-Deklaracje nie przyjmują już dokumentów podpisanych poprzednim algorytmem 'SHA-1′. Nowy algorytm może nie zadziałać prawidłowo na komputerach z Windows XP. W przypadku wykorzystywania programu na Windows XP, warto sprawdzić, czy test przekazu do systemu e-Deklaracje z podpisem kwalifikowanym nadal działa prawidłowo (opcja menu 'Opcje’, 'Test Przekazu do Systemu e-Deklaracje’).

2. Do raportów użytkownika w Zestawieniach Kadrowo-Płacowych (opcja menu 'Raporty Użytkownika’ w wydrukach wynagrodzeń), dodano nowy dokument 'Zaświadczenie o przychodach brutto zleceniobiorcy dla PUP’.

16-6-2018, wersja 2.77.01

1. Do dokumentu 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’ dodano informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne, oraz o podstawach i składkach na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

2. Poprawiono przywracanie kopii zapasowej w przypadku, gdy pliki kopii nie zostały umieszczone w domyślnej lokalizacji proponowanej przez program Kopia Zapasowa.

3. Poprawiono seryjny wydruk dokumentów PIT-11 i Karta Przychodów Pracownika.

29-5-2018, wersja 2.76.02

1. Poprawiono odblokowywanie obiektu dokonywującego kompresji i szyfrowania plików.

2. Poprawiono odczyt i zapis dokumentu ‘Przelew/Wpłata Gotówkowa’.

24-5-2018, wersja 2.76.01

1. Do pomocy dodano nowy opis, zawierający instrukcję dotyczącą wypełnienia warunków zgodności programu z wymaganiami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

Zgodność programu z wymaganiami rozporządzenia RODO

2. Każdy archiwizowany dokument jest automatycznie szyfrowany. Dokumenty zarchiwizowane poprzednimi wersjami programu zostaną automatycznie zaszyfrowane w czasie wykonywania kopii zapasowej.

3. Każda kopia zapasowa jest automatycznie szyfrowana w czasie wykonywania.

4. Czynności dodawania, modyfikacji, oraz usuwania danych osobowych zatrudnionych są automatycznie logowane. Logowane są również czynności rozpoczęcia i zakończenia pracy w programie, oraz drukowania. Oprócz szczegółów dokonywanej czynności, logowane są czas oraz użytkownik dokonujący zmian. Przeglądanie logu aktywności użytkowników jest dostępne poprzez moduł 'Administrator’ instalowany razem z programem.

5. Na niektórych wydrukach (np. zbiorówka przelewów, Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń), numer PESEL zastąpiono nr ID zatrudnionego.

27-4-2018, wersja 2.75.01

1. Umożliwiono wprowadzanie dodatkowych restrykcji związanych z zawartością haseł użytkowników programu: może być wymagana obecność małych i dużych liter, cyfr, oraz znaków specjalnych. Umożliwiono również wymuszenie zmiany hasła przez użytkownika po upływie określonej liczby dni od ostatniej zmiany, oraz weryfikację i odrzucenie hasła, jeśli zostało już wcześniej użyte. Wszystkich zmian związanych weryfikacją użytkownika można dokonać w module 'Administrator’ instalowanym razem z programem.

Uaktywnienie weryfikacji użytkownika (ekran logowania)

2. W kartotece każdego z zatrudnionych umożliwiono rejestrację następujących informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych (wymagania RODO): o odbiorcach, datach i zakresie udostępnienia danych, o udzielonych zgodach na przetwarzanie i ew. odwołaniu zgody, o wniesionych sprzeciwach wobec przetwarzania danych osobowych, oraz o wniesionych ograniczeniach dotyczących przetwarzania. Informacje można rejestrować korzystając odpowiednich pozycji na zakładce 'Dodatkowe’ w kartotece zatrudnionego.

8-4-2018, wersja 2.74.01

1. Deklarację PIT-4R(7) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje.

14-3-2018, wersja 2.73.01

1. Zaktualizowano formularz ZUS Z-3.

2. Dla osób zagranicznych, umożliwiono przenoszenie dochodu z tytułu wykonywania wolnych zawodów na deklarację IFT-1/IFT-1R. Aby przenieść informację w prawidłowe pola deklaracji, należy w konfiguracji programu, na ekranie 'Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia’, w definicji listy płac rejestrującej ww wypłaty, wskazać odpowiednie źródło przychodu do deklaracji PIT.

2-2-2018, wersja 2.72.01

1. Umożliwiono podpisywanie deklaracji PIT za pomocą certyfikatów kwalifikowanych o długości klucza 3072 bity.

2. Do wydruków Zestawień Kadrowych i Kadrowo-Płacowych dodano kolumny zawierające urlop wypoczynkowy przeniesiony z poprzedniego roku do wykorzystania (w dniach i godzinach). Urlop wykorzystany w kolejnym roku kalendarzowym jest w pierwszej kolejności odejmowany od urlopu przeniesionego z poprzedniego roku.

15-1-2018, wersja 2.71.01

1. Dodano nową wersję deklaracji PIT-4R(7). Wysyłka tej wersji do systemu e-Deklaracje nie jest jeszcze możliwa – na platformie ePuap brak jest oficjalnej specyfikacji schematu wysyłki. PIT-4R(7) dotyczy przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2018.

2. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, należy utworzyć bilans otwarcia urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowy rok:

Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?

3. Przed wysyłką deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje, warto zapoznać się z sekcją pomocy opisującą podstawowe możliwości programu w tym zakresie:

Wysyłka do systemu e-Deklaracje

4. W kalendarzu firmy na styczeń należy wskazać dodatkowy dzień wolny za święto Trzech Króli (6 stycznia) przypadające w tym roku w sobotę:

Odbiór czasu pracy za święto przypadające w dniu wolnym

29-12-2017, wersja 2.70.01

1. Do kryteriów odczytu listy płac dodano opcję weryfikującą, czy w kalendarzu FIRMY uwzględniono dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (w sobotę). Wskazanie dodatkowego dnia wolnego obniża liczbę dni obowiązku pracy w miesiącu, co w wielu sytuacjach może mieć znaczenie przy wyliczaniu listy płac.

18-12-2017, wersja 2.69.01 (pierwsza wersja 2018)

1. Zmieniono wyświetlanie godzin nocnych na ewidencji czasu pracy w przypadku kalendarzy 'WG ZMIENNYCH’, pokazujących czas pracy w godzinach 'od’ – 'do’. W takim przypadku, godziny nocne będą klasyfikowane przez program na podstawie wprowadzonego czasu 'od’ i 'do’, nawet jeśli w kartotece zatrudnionego znajduje się dodatkowa dedykowana zmienna rodzaju 'Ilość godzin nocnych’.

29-11-2017, wersja 2.68.01

1. W kalendarzu firmy na listopad należy wskazać dodatkowy dzień wolny za święto 11 listopada przypadające w tym roku w sobotę:

Odbiór czasu pracy za święto przypadające w dniu wolnym

2. W programie umożliwiono dokonanie podziału list płac proporcjonalnie na dowolną liczbę projektów wykonywanych w dowolnych proporcjach przez zatrudnionych. Szczegółowy opis możliwości programu w tym zakresie opisano w temacie pomocy 'Podział listy płac na projekty’.

8-11-2017, wersja 2.67.01

1. W kartotece zleceniobiorców i innych osób dodano nową zakładkę 'Wydruki’. Na tej zakładce udostępniono najczęściej wykorzystywane raporty dotyczące zatrudnionych na inne umowy niż umowa o pracę. Raporty uruchamia się wybierając odpowiedni przycisk – nazwa przycisku ustala zakres czasowy odczytu.

2. Do adresu zameldowania i korespondencyjnego zatrudnionych dodano informację o poczcie i kraju.

5-10-2017, wersja 2.66.01

1. Do kryteriów odczytu Zestawień Kadrowych dodano opcję umożliwiającą odczyt raportu dla wszystkich zatrudnionych w wybranym roku kalendarzowym. Umożliwia to np. utworzenie raportu o wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych do wybranej daty dla wszystkich tych pracowników, którzy byli zatrudnieni w roku przynajmniej przez jeden dzień.

19-9-2017, wersja 2.65.01

1. Na wydruku Rachunków do Umów Cywilnoprawnych, oraz Innych Umów umożliwiono konsolidowanie kilku wypłat dla jednej osoby na jednym rachunku.

2. Poprawiono przeliczanie listy płac w przypadku wykorzystania w formułach wynagrodzeń funkcji sumujących składniki o sposobie wprowadzania wartości 'Wartość składników’.

29-8-2017, wersja 2.64.01

1. Do raportów zestawień: Zestawienia Kadrowe, oraz Zestawienia Kadrowo-Płacowe dodano dodatkowe kolumny 'Imię i nazwisko’, 'Adres zamieszkania’, oraz 'Do wypłaty – słownie’.

2. Poprawiono wydruk formatu listy płac 'A4 skrót’. W poprzedniej wersji format nie wyświetlał danych.

25-8-2017, wersja 2.63.01

1. Do opcji eksportu z raportów zestawień (Zestawienia Kadrowe, Kadrowo-Płacowe i z Umów Cywilnoprawnych), dodano możliwość zapisu pliku w formacie 'Microsoft Excel Worksheet’ – jest to nowsza wersja formatu Microsoft Excel, która lepiej współpracuje z najnowszymi wersjami Microsoft Excel.

2. Dokonano poprawek w wyliczeniu wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych w przypadku, gdy w jednym miesiącu pracownik ma wypłacane składniki zmienne za różne miesiące, np. w marcu jeden składnik zmienny wypłacony za marzec i drugi składnik zmienny wypłacony za luty.

15-8-2017, wersja 2.62.01

1. Do Rejestru Umów Cywilnoprawnych dodano dodatkowe pozycje umożliwiające wygodniejszą rejestracje opisu pracy, oraz postanowień dodatkowych w treści umowy. Zawartość opisu pracy i postanowień dodatkowych można szybko kopiować pomiędzy umowami, służy do tego celu przycisk 'Przepisz Opisy z Innej Umowy’.

2. Umożliwiono wydruk rachunku na listach płac innych niż umowy cywilnoprawne. Opcję tę można wykorzystać m.in. w przypadku rachunków wystawianych z tytułu działalności prowadzonej osobiście (np. kontrakty menedżerskie).

3. Na ekranie Definiowanie Składników Wynagrodzenia umożliwiono wskazanie czy dany składnik ma się pokazywać na wydruku listy płac, czy też nie. Jest to wygodna opcja w przypadku list, na których kolejne składniki są wyliczane po wcześniejszym wyliczeniu innych, sztucznie utworzonych składników, które niekoniecznie muszą być pokazane na wydruku. Ma to np. miejsce w przypadku tworzenia list dla pracowników oddelegowanych za granicę.

4. Dokonano poprawek w wyliczeniu wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu po powrocie pracownika z dłuższej nieobecności.

5. Poprawiono wyświetlanie podstawy ubezpieczenia wypadkowego na wydrukach list płac w przypadku gdy podstawa ubezpieczenia wypadkowego nie jest równa podstawie ubezpieczenia chorobowego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku zatrudnionych z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym otrzymującym wynagrodzenie przewyższające kwotę ograniczającą podstawę dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

23-6-2017, wersja 2.61.02

1. Do kryteriów zapisu przelewów w formacie MultiCash dodano opcję eksportu rachunku firmy i pracownika z kodem kraju. Po wybraniu tej opcji, jeżeli w numerze rachunku podano kod kraju, zostanie on wyeksportowany razem z rachunkiem, w przeciwnym razie, do numeru rachunku zostanie dodany kod 'PL’.

13-6-2017, wersja 2.61.01

1. Zaktualizowano wydruk Świadectwa Pracy tak, aby było ono zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie świadectwa pracy.

5-6-2017, wersja 2.60.01

1. Zmieniono protokół komunikacyjny wysyłki danych do systemu e-Deklaracje z TLS 1.0 na TLS 1.2. Zmiany obowiązują od 1 czerwca 2017 w odniesieniu do serwera testowego, oraz od 1 lipca 2017 w odniesieniu do serwera produkcyjnego. Wysyłka danych do systemu e-Deklaracje powinna być bezproblemowa również z systemów Windows XP.

2. Ułatwiono usuwanie danych z tabelek wyświetlających składniki wynagrodzenia uwzględnione do wyliczenia podstawy na formularzach ZUS Z-3 i Z-3a – ma to zastosowanie w niektórych sytuacjach przy przekazywaniu formularzy do ZUS. Do usunięcia służy odpowiednia opcja menu 'Działania’ po otwarciu formularza.

20-5-2017, wersja 2.59.02

1. Poprawiono odczyt raportu Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania, w przypadku wyboru schematu na kryteriach odczytu. W poprzedniej wersji, w takiej sytuacji, zaksięgowania dotyczące składników, świadczeń i potrąceń mogły nie zostać pokazane na raporcie.

9-5-2017, wersja 2.59.01

1. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk Lista Płac dla Zatrudnionego. Nowy wydruk jest identyczny jak wydruk Listy Płac, z tym wyjątkiem, że na kryteriach odczytu można wybrać zatrudnionego, dla którego lista ma zostać wydrukowana. W ten sposób można łatwiej przygotować wydruki list płac wysyłane do pracowników np. w załączniku PDF do poczty elektronicznej.

2. Do kryteriów odczytu wydruku Lista Płac dodano opcję preselekcji odczytywanych danych. W przypadku większych list płac, jeśli po odczytaniu listy ma zostać dokonana selekcja wyświetlanych pozycji, dokonanie preselekcji na kryteriach odczytu może zdecydowanie przyspieszyć odczyt.

3. Do kryteriów odczytu wydruku Lista Płac dodano nowy format wydruku: 'Pasek (RMUA 2)’. Nowy format, dodatkowo do wszystkich standardowych informacji, wyświetla również informację o finansowanych przez budżet składkach dotyczących urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

4. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk Sprawozdanie GUS Z-12.

9-3-2017, wersja 2.58.01

1. Poprawiono wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej w niektórych sytuacjach kwota wolna była dalej uwzględniana w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.

2. Zaktualizowano przykładowe dokumenty generowane w MS Word i HTML dotyczące świadectwa pracy, umowy zlecenia, oraz wypowiedzeń tak, aby były zgodne ze zaktualizowanymi wcześniej dokumentami systemowymi.

10-2-2017, wersja 2.57.01

1. Zaktualizowano wydruki wypowiedzeń: Wypowiedzenie Warunków Umowy o Pracę, oraz Rozwiązanie Umowy o Pracę za i bez Wypowiedzania – liczba dni przysługujących na odwołanie od wypowiedzenia do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy jest równa 21.

2. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia w przypadku, gdy urlop bezpłatny, lub inna przerwa obejmuje tylko część dnia, np. 6 godzin w 8 godzinnym dniu pracy.

29-1-2017, wersja 2.56.01

1. Zaktualizowano wydruk Umowy Zlecenia tak, aby zawierała paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania. Niewypełnione rozliczenie godzin wykonywania zostało dodane jako załącznik do wydruku umowy. Paragraf umowy dotyczący rozliczenia godzin wykonywania można dowolnie zmieniać, wybierając po odczycie umowy przycisk 'Edytuj’ nad wydrukiem.

2. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk Rocznego Obliczenia Podatku od Dochodu Podatnika. Jest to raport zawierający identyczne informacje jak zawarte na deklaracji PIT-40. Raport można odczytać dla każdego pracownika, również takiego, który nie ma zaznaczonego w kartotece osobowej wystąpienia o rozliczenie roczne na deklaracji PIT-40. Jeżeli występuje taka potrzeba, wydruk Rocznego Obliczenia Podatku od Dochodu Podatnika można wykorzystać do sprawdzenia należności podatkowej podatnika za dany rok kalendarzowy w przypadku gdy deklaracja PIT-40 nie będzie wystawiana, ponieważ nie powoduje po odczycie automatycznego zarejestrowania rozliczenia podatku pracownika.

18-1-2017, wersja 2.55.01

1. Zaktualizowano wydruk Świadectwa Pracy tak, aby było ono zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

2. Dodano nową wersję oświadczenia PIT-2 (5).

11-1-2017, wersja 2.54.01

1. Na wydrukach: Ewidencja Czasu Pracy, Lista Obecności, oraz Karta Obecności z Ewidencją Czasu Pracy, umożliwiono odczyt czasu pracy zleceniobiorców.

2. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, należy utworzyć bilans otwarcia urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowy rok: Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?

3. Przed wysyłką deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje, warto zapoznać się z sekcją pomocy opisującą podstawowe możliwości programu w tym zakresie: Wysyłka do systemu e-Deklaracje

29-12-2016, wersja 2.53.01

1. Zmieniono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – od 2017 roku po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej kwota wolna nie jest uwzględniana.

2. Umożliwiono rejestrację czasu pracy zleceniobiorców. Zasady są podobne jak w przypadku pracowników: można wykorzystywać kalendarz FIRMY, lub kalendarze GRUPOWE/INDYWIDUALNE, dobowy czas pracy można zmienić ustalając odpowiednią normę dobową. Główna różnica w przypadku zleceniobiorców polega na tym, że rolę historii zatrudnienia przejmują okresy umów cywilnoprawnych wprowadzonych do rejestru umów. Informację o czasie pracy można wykorzystać w formułach do wyliczenia kwoty umowy.

3. Do zmiennych systemowych wykorzystywanych w formułach płacowych dodano zmienną 'Stawka godzinowa minimalna’. Zmienna ta w 2017 roku ma wartość 13zł.

4. Do wydruku list płac w formacie 'A4 pejzaż pełny’ dodano możliwość pokazania w informacji o wypłaconych składnikach numeru konta na który dokonywany jest przelew. Podobnie jak to jest w przypadku innych formatów, numer konta można pokazać lub usunąć z wydruku wykorzystując odpowiednią opcję menu 'Działania’.

19-12-2016, wersja 2.52.01

1. Przyspieszono liczenie list płac w wersjach programu opartych o serwer SQL firmy Microsoft. Przyczyną spowolnienia liczenia list płac zwłaszcza w przypadku firm z większą liczbą zatrudnionych była nieprawidłowa optymalizacja jednego z zapytań SQL przez MS SQL serwer. Zapytanie zostało odpowiednio zmienione i listy płac powinny się liczyć o wiele szybciej.

2. W celu umożliwienia prawidłowego wyliczania podstawy ZUS po zmianach dotyczących rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, rozszerzono możliwości programu w zakresie tworzenia i wyliczania zagnieżdżonych formuł (formuły składające się z formuł). Zmiany, których należy dokonać w takim przypadku w konfiguracji programu, zostaną opisane w poradniku dotyczącym pracowników oddelegowanych.

5-12-2016, wersja 2.51.01

1. W definicjach zmiennych wyliczających za wybrany okres składniki wynagrodzenia, świadczenia, potrącenia, dni i godziny absencji, oraz zmienne systemowe, dodano możliwość ograniczenia wskazanego okresu (w odniesieniu do wyliczanej listy płac) aktualnym rokiem, półroczem, lub kwartałem. W ten sposób, po utworzeniu odpowiednich zmiennych, można wykorzystać w formułach wyliczeniowych np. kwotę wybranego składnika lub składników, wypłaconych od początku roku do miesiąca poprzedzającego listę płac. Dodatkowo, w zmiennych typu 'Funkcja zmiennych’ umożliwiono wykorzystanie innych zmiennych typu 'Funkcja zmiennych’ – w ten sposób ułatwiono rozbudowę pojedynczej formuły składnika w bardziej rozbudowanych systemach płacowych.

9-11-2016, wersja 2.50.01

1. W danych firmy umożliwiono zaznaczenie, czy firma jest aktywna, czy już nie. Na liście wyboru firm dodano możliwość listowania wyłącznie firm aktywnych. W ten sposób z listy firm można domyślnie usunąć te firmy, które nie są już aktywnie wykorzystywane, a jednocześnie, w razie potrzeby, zawsze można wybrać i otworzyć dane firmy zaznaczonej wcześniej jako nieaktywna.

2. Na ekranie Stawki Ubezpieczeniowe ZUS, w przypadku prowadzenia wielu firm w programie, dowolna firma może mieć przypisaną własną, dedykowaną stawkę ubezpieczenia wypadkowego. W aktualnej wersji umożliwiono rejestrację dedykowanej stawki ubezpieczenia wypadkowego w okresach historycznych. Wprowadzona zmiana ułatwi przeliczanie list płac w okresach historycznych w razie zaistnienia takiej potrzeby.

1-10-2016, wersja 2.49.01

1. Do kartoteki osobowej zatrudnionych, na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby – Absencje i Kalendarz’, w górnej części zakładek wprowadzania urlopów okolicznościowych, świadczeń i przerw, dodano dodatkowe przyciski przyspieszające wprowadzanie typowych i najczęściej wprowadzanych absencji. Jednocześnie zautomatyzowano dzielenie okresu choroby pracownika na część finansowaną przez pracodawcę (wynagrodzenie za czas choroby) i ZUS (zasiłek chorobowy), w przypadku wprowadzenia absencji dłuższej niż finansowane przez pracodawcę 14 lub 33 dni.

5-9-2016, wersja 2.48.01

1. Do kartoteki osobowej pracowników, na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby – Ogólne’ dodano dedykowany rozliczaniu wynagrodzenia z tytułu udziału pracownika w radzie nadzorczej zestaw zasad podlegania i finansowania składek ZUS oraz kod tytułu ubezpieczenia. Zestaw i kod zostaną wykorzystane w przypadku dopisywania pracownika do listy 'Udział w organach stanowiących osób prawnych’.
2. Na ekranie 'Listy Płac i Rozliczenia’ w polu 'Uwagi’ dodano listę rozwijaną z listą unikalnych uwag zarejestrowanych w ciągu poprzedzających 12 miesięcy.

1-7-2016, wersja 2.47.01

1. Do Preferencji Ogólnych dodano opcję 'Do redukcji urlopu wyp. wymagać zaznaczenia 'Odejście pracownika?’ w historii zatrudnienia?’, umożliwiającą proporcjonalne wyliczenie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego bez konieczności zaznaczania opcji 'Odejście pracownika’ w Historii Zatrudnienia i Nauki osoby. Domyślnie program zakłada intencję przedłużenia kończącej się w trakcie roku umowy i nie redukuje urlopu – nowe ustawienie pozwala to zmienić.

26-6-2016, wersja 2.46.01

1. Zmieniono domyślnie ustawiany tytuł przelewów dla list nie zawierających typowego wynagrodzenia (np. wypłata dywidendy, odsetek), tak, aby tytuł oddawał charakter wypłaty. Dodatkowo, przy otwieraniu ekranu eksportu przelewów do Home Bankingu, należy obecnie potwierdzić domyślny numer obciążanego konta, oraz tytuły przelewów – w ten sposób można uniknąć przypadkowej pomyłki.
2. Do kryteriów zapisu eksportu przelewów w formacie VideoTEL dodano opcję usuwania dodatkowych spacji w numerze konta. Dzięki temu można automatycznie usunąć spacje w numerach kont zatrudnionych, wprowadzone w kartotece w celu bardziej przejrzystej prezentacji numeru konta.

11-6-2016, wersja 2.45.01

1. Do raportu Karta Przychodów Pracownika w wydrukach wynagrodzeń dodano możliwość odczytu za wybrany okres w ciągu roku.
2. Dodano skrót klawiaturowy [Ctrl][F11] otwierający ekran Zmiana Daty – korzystając ze skrótu, ekran zmiany daty można otworzyć szybciej.

1-6-2016, wersja 2.44.01

1. Do raportu Stan Zatrudnienia w wydrukach kadrowych dodano wyliczanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla wybranego miesiąca. W celu prawidłowego wyliczenia wskaźników na kryteriach odczytu raportu należy wprowadzić daty 'Od’ i 'Do’ za pełny miesiąc, oraz zaznaczyć odczyt dla wszystkich dni pomiędzy datami 'Od’ i 'Do’.

16-5-2016, wersja 2.43.01

1. Do kartoteki zatrudnionych, w przypadku osób niepełnosprawnych, dodano informację o przyczynie niepełnosprawności (na zakładce 'ZUS’).

2. Zautomatyzowano rozliczanie składek ZUS od kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego (do kwoty świadczenia rodzicielskiego). Przy zapisie rozliczenia zasiłku macierzyńskiego z ZUS, automatycznie dopisywane jest świadczenie o kodzie 'Y_D’, uzupełniające kwotę rozliczenia o kwotę podwyższenia zasiłku.

29-4-2016, wersja 2.42.01

1. Zautomatyzowano podwyższanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Przy zapisie zasiłku, jeżeli kwota zasiłku jest odpowiednio niska, dopisywane jest świadczenie ZUS o kodzie '329′ uzupełniające tę kwotę do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Eksport do programu Płatnik został dostosowany do przekazywania danych o podwyższeniu.

30-3-2016, wersja 2.41.02

1. Poprawiono edycję formularzy ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b. W poprzedniej wersji, zaznaczenie formularza do edycji nie umożliwiało zmiany wszystkich pól.

25-3-2016, wersja 2.41.01

1. Zaktualizowano formularze ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b.

2. Umożliwiono rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, dni dla matki z dzieckiem do lat 14, oraz przestojów, za okres krótszy niż 1 dzień, np. za 2 godziny. W tym celu, w czasie rejestracji urlopu, należy wskazać mniejszą liczbę godzin, niż wynikająca z obowiązku pracy w danym dniu.

29-2-2016, wersja 2.40.01

1. Dodano nowy wzór umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem M.P. i P.S. z dnia 10 listopada 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2005).

17-2-2016, wersja 2.39.01

1. Dla osób zagranicznych, umożliwiono przenoszenie zarejestrowanych należności licencyjnych, oraz wynagrodzenia dyrektorów na deklarację IFT-1/IFT-1R. Aby przenieść informację w prawidłowe pola deklaracji, należy w konfiguracji programu, na ekranie 'Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia’, w definicji listy płac rejestrującej ww wypłaty, wskazać odpowiednie źródło przychodu do deklaracji PIT.

2. W kartotece zatrudnionych, na zakładce 'Podatki’, dodano pole umożliwiające odczyt wynagrodzeń na deklaracje PIT-11 i PIT-40 z więcej niż jednej firmy prowadzonej w programie. W ten sposób można wyemitować PITy dla pracowników, przeniesionych w ciągu roku do nowej firmy.

6-2-2016, wersja 2.38.03

1. Poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-40 – do wysyłki nie jest już niezbędne niepuste pole z numerem lokalu. Dodatkowo, na deklaracji PIT-40 poprawiono wyświetlanie przychodów do których zastosowano 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22, ust.9, pkt 3 ustawy.

Wysyłka do systemu e-Deklaracje

4-2-2016, wersja 2.38.02

1. Poprawiono wysyłkę załącznika PIT-R do deklaracji PIT-11. W poprzedniej wersji wysyłka PIT-11 z załącznikiem PIT-R zwracała błąd.

2. Wysyłka PIT-11 dla osób zagranicznych nieposiadających numerów PESEL, oraz NIP jest możliwa po wybraniu dla takiej osoby w kartotece osobowej na zakładce 'Podatki’ identyfikatora dla PIT 'NIP’, a następnie wprowadzeniu sztucznego numeru NIP '999-999-99-99′.

23-1-2016, wersja 2.38.01

1. Deklarację IFT-1/IFT-1R(13) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje.

Wysyłka do systemu e-Deklaracje

2. Do kartoteki zatrudnionych na zakładce 'ZUS’ dodano pole daty otrzymania pierwszego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku, gdy otrzymanie pierwszego orzeczenia miało miejsce w dniu 1-1-2009 lub późniejszym i nastąpiło to w trakcie zatrudnienia u obecnego pracodawcy, dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika nie należy się, ponieważ nie da się wykazać efektu zachęty. Taki pracownik nie zostanie ujęty na wydruku Zestawienia dla Systemu Obsługi Dofinansowań SOD PFRON.

12-1-2016, wersja 2.37.01

1. Deklarację PIT-11(23) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje.Wysyłka IFT-1/IFT-1R(13) nie jest jeszcze możliwa – na platformie ePuap brak jest oficjalnej specyfikacji schematu wysyłki dla tej deklaracji.

10-1-2016, wersja 2.36.01

1. Dodano nowe wersje deklaracji IFT-1/IFT-1R(13) i PIT-8C(8). Deklaracje PIT-40(22) i PIT-8C(8) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje. Wysyłka PIT-11(23) i IFT-1/IFT-1R(13) nie jest jeszcze możliwa – na platformie ePuap brak jest oficjalnej specyfikacji schematu wysyłki dla tych deklaracji.

7-1-2016, wersja 2.35.01

1. Dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-11(23), PIT-40(22) i PIT-R(18). Deklaracje PIT-4R(6), PIT-8AR(6) i PIT-R(18) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje. Wysyłka PIT-11(23) i PIT-40(22) nie jest jeszcze możliwa – na platformie ePuap brak jest oficjalnej specyfikacji schematu wysyłki dla tych deklaracji.

2. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, należy utworzyć bilans otwarcia urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowy rok:

Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?