Instalacja z Oracle 10/11g


Program SuperPłace w wersji dla wielu użytkowników, współpracujący z bazą danych Oracle SQL Server 10/11g jest tutaj dostępny do pobrania. Uwaga: pierwsza instalacja programu wymaga wykonania wszystkich czynności wymienionych poniżej, uaktualnienie programu wymaga wykonania wyłącznie pobrania i zainstalowania najnowszej wersji programu SuperPłace – patrz punkt 2.

1. Instrukcja instalacji wersji wielodostępnej programu współpracującej z bazą danych Oracle SQL Server 10/11g: kliknij tutaj aby pobrać i przeczytać instrukcję instalacji wersji wielodostępnej (w formacie PDF)

2. Program SuperPłace do instalacji na stacji roboczej: kliknij tutaj aby pobrać najnowszą wersję programu SuperPłace

3. Baza danych programu SuperPłace w wersji Oracle SQL Server 10g tworzona jest przez moduł Administrator zgodnie z informacją w 'Instrukcji instalacji wersji wielodostępnej’ (punkt 1)

4. W przypadku gdy firma posiada już zainstalowany Oracle SQL Server 10g, można wykorzystać istniejącą instalację serwera. W innym przypadku, wybraną wersję serwera Oracle SQL Server 10g można pobrać z internetu pod adresem: kliknij tutaj aby pobrać Oracle SQL Server 10/11g

Z tej samej strony można również pobrać bezpłatną wersję Oracle Database Express Edition. Wersja Express jest bezpłatna, ale posiada ograniczenie rozmiarów bazy danych do 4GB. Nie powinno to być praktycznym ograniczeniem w przypadku firm rozliczających programem kadrowo płacowym nawet do kilkuset zatrudnionych. Pozostałe ograniczenia wersji Express (1GB RAM, 1 procesor) nie mają istotnego znaczenia.

Następnie, również z internetowej strony firmy Oracle należy pobrać i zainstalować Oracle Instant Client dla platformy Windows 32-bit: kliknij tutaj aby pobrać Oracle Instant Client dla platformy Windows