Zakup aktualizacji


Aby zakupić aktualizacje w roku 2024, należy:

1. Posiadać licencję na program SuperPłace (*)

2. Dokonać wpłaty kwoty zgodnie z cennikiem zakupu aktualizacji na nasze konto w banku mBank:

  • numer konta: 27 1140 2004 0000 3802 7842 8673
    odbiorca: ANZASOFT SP. Z O.O.
    adres odbiorcy: ul. Nowodworska 22 G, 03-133 Warszawa
  • Prosimy o wysłanie pocztą elektroniczną azaleski@anzasoft.pl potwierdzenie dokonania przelewu. W wiadomości prosimy podać nazwę firmy.
  • W tytule przelewu prosimy o podanie aktualnych danych potrzebnych do wystawienia faktury: adres, nazwa oraz NIP firmy.

3. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty poprzez pocztę elektroniczną azaleski@anzasoft.pl wysyłamy fakturę VAT i kod aktualizujący klucz licencyjny. W przypadku, gdyby uległy zmianie dane zleceniodawcy do wystawienia faktury VAT, należy wcześniej poinformować nas o tej zmianie wysyłając informację o zmianie pocztą elektroniczną na adres azaleski@anzasoft.pl

(*) licencję na program SuperPłace posiadają wszystkie te firmy i instytucje, które kiedykolwiek dokonały zakupu licencji i otrzymały fakturę VAT (w latach 2001 i 2002 rachunek) od firmy Anzasoft lub od jednego z jej dystrybutorów (w przypadku zgubienia faktury na życzenie klienta zawsze wystawiamy duplikat). Jak sprawdzić, czy się posiada licencję? W programie należy wybrać opcję menu 'Pomoc’, 'Informacja o Programie’. Jeżeli w informacji o programie jest napisane, że program jest licencjonowany i nazwa firmy się zgadza, oznacza to, że posiada się licencję.