ForumKategoria: WdrożenieInstalacja dodatkowego stanowiska
admin zapytał 8 lat temu

W jaki sposób możemy uruchomić drugie stanowisko sieciowe dla programu SuperPłace 

1 odpowiedzi
admin odpowiedziane 8 lat temu

W odniesieniu do wersji wielostanowiskowej, każde kolejne stanowisko (powyżej pierwszego) to koszt brutto 233,70 zł (netto 190 zł plus VAT). W przypadku zmiany wersji programu z jedno na wielostanowiskowa, sekwencja czynności do wykonania jest następująca:
1. Należy zainstalować i skonfigurować wybraną wersję wielostanowiskową, zgodnie z odpowiednią instrukcją instalacji wersji wielodostępnej. Najczęściej klienci wybierają wersje z serwerem SQL Microsoft (szczegółowy opis razem z instrukcją jest na stronie Instalacja z MS SQL 2005/08/12/14), lub PostgreSQL (szczegółowy opis razem z instrukcją jest na stronie Instalacja z PostgreSQL), ale do wyboru są również inne serwery SQL z opisami w sekcji 'Do pobrania’: Do pobrania
Proces instalacji, oraz przenoszenia danych jest zwykle dokonywany w następującej sekwencji (opisanej w szczegółach w instrukcji): (1) instalacja serwera SQL i odtworzenie lub utworzenie bazy danych dla programu placowego, (2) instalacja oprogramowania klienckiego ODBC i konfiguracja 32-bitowego źródła danych (systemowego DSN), (3) instalacja programu SuperPłace, w czasie instalacji należy wskazać utworzone wcześniej źródło danych, (4) eksport zawartości aktualnej bazy danych (wersja jednostanowiskowa) do plików tekstowych za pomocą programu Administrator wersji jednostanowiskowej, (5) import danych do bazy danych wersji wielostanowiskowej za pomocą programu Administrator wersji wielostanowiskowej, (6) instalacja i podłączenie dodatkowego stanowiska(stanowisk). Dodatkowo, po zainstalowaniu, można uaktywnić weryfikacje użytkownika na wszystkich stanowiskach, opisuje to poradnik 'Uaktywnienie weryfikacji użytkownika, oraz lista użytkowników’, dostępny na stronie Poradniki
2. Po zainstalowaniu, przegraniu danych i uruchomieniu wersji wielostanowiskowej, na pierwszym stanowisku wersji wielostanowiskowej należy przegrać klucz licencyjny wersji jednostanowiskowej. W tym celu należy skopiować plik 'SP.LIC’ z foldera '2001SuperPlace’ na oryginalnym komputerze do foldera np. '2001SuperPlaceSQL2005′ (w wersji z MS SQL Express), lub '2001SuperPlacePG’ (w wersji z PostgreSQL) na komputerze docelowym.
3. Po zainstalowaniu drugiego stanowiska, należy przesłać e-mailem numer seryjny tego stanowiska (jest on dostępny po wybraniu opcji menu programu 'Pomoc’, 'Informacja o Programie’). Po otrzymaniu numeru seryjnego załączę w oddzielnej poczcie klucz licencyjny pełnej wersji programu dla drugiego stanowiska razem z PROFORMa.(netto 190zł brutto 233,70zł) dotyczącą wystawienia klucza licencyjnego dla drugiego stanowiska.