ForumKategoria: Praca z programemProblem z zapisem do bazy danych MS SQL Server
admin zapytał 8 lat temu

Podczas dopisywania nieobecności wyświetla się n/w komunikat. Bardzo proszę o pomoc
Błąd podczas dopisywania pozycji numer 95
Kod błędu SQLCODE: -1
Kod błędu SQLDBCODE: 9001
Opis: SQLSTATE = S1000
[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]The log for database 'place_sp’ is not available. Check the event log for related error messages. Resolve any errors and restart the database.
 

1 odpowiedzi
admin odpowiedziane 8 lat temu


Serwer SQL firmy Microsoft w przypadku wystąpienia problemów z działaniem zapisuje informacje do swojego logu, który można sprawdzić w celu rozwiązania problemu. Przykładowo, na komputerze przed którym teraz siedzę jest zainstalowany serwer MS SQL i  informacje o pracy i błędach serwera są zapisywane w plikach o nazwie 'ERRORLOG’ w folderze 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG’. Bardzo proszę o kontakt z osoba administrującą serwerem MS SQL w celu przeanalizowania treści aktualnego pliku 'ERRORLOG’.

Przyczyny problemu mogą być bardzo różne, najbardziej banalna to np. brak wolnego miejsca do zapisu na dysku.

Przykładowa zawartość pliku 'ERRORLOG’ może być np. następująca:
2016-03-04 15:11:13.42 Server Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) – 10.50.1617.0 (Intel X86)
Apr 22 2011 11:57:00
Copyright (c) Microsoft Corporation
Express Edition with Advanced Services on Windows NT 5.1 <X86> (Build 2600: Dodatek Service Pack 3)
2016-03-04 15:11:13.42 Server (c) Microsoft Corporation.
2016-03-04 15:11:13.42 Server All rights reserved.
2016-03-04 15:11:13.42 Server Server process ID is 17680.
2016-03-04 15:11:13.42 Server Authentication mode is MIXED.
2016-03-04 15:11:13.42 Server Logging SQL Server messages in file 'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG’.
2016-03-04 15:11:13.42 Server This instance of SQL Server last reported using a process ID of 13884 at 2016-01-14 22:49:17 (local) 2016-01-14 21:49:17 (UTC). This is an informational message only; no user action is required.
2016-03-04 15:11:13.43 Server Registry startup parameters:
-d c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\master.mdf
-e c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG
-l c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\mastlog.ldf
2016-03-04 15:11:13.51 Server SQL Server is starting at normal priority base (=7). This is an informational message only. No user action is required.
2016-03-04 15:11:13.51 Server Detected 1 CPUs. This is an informational message; no user action is required.
2016-03-04 15:11:14.21 Server Using dynamic lock allocation. Initial allocation of 2500 Lock blocks and 5000 Lock Owner blocks per node. This is an informational message only. No user action is required.
2016-03-04 15:11:14.36 Server Node configuration: node 0: CPU mask: 0x00000001:0 Active CPU mask: 0x00000001:0. This message provides a description of the NUMA configuration for this computer. This is an informational message only. No user action is required.
2016-03-04 15:11:14.43 spid7s Starting up database 'master’.