ForumKategoria: WdrożenieW jaki sposób przenieść program na inny komputer lub do innego foldera na tym samym komputerze?
Andrzej zapytał 8 lat temu

W jaki sposób przenieść program na inny komputer lub do innego foldera na tym samym komputerze?

1 odpowiedzi
admin odpowiedziane 7 lat temu

W celu przeniesienia programu na inny komputer, należy w pierwszej kolejności pobrać se strony internetowej i zainstalować najnowszą dostępną wersję programu na nowym komputerze – należy zainstalować tę samą wersję programu, 32 lub 64-bity, co na starym komputerze. W dalszej kolejności, należy wykonać kopię zapasową z danych systemu na starym komputerze i przywrócić tę kopię na nowym komputerze. Na zakończenie, jeżeli jest taka potrzeba, należy program zaktualizować do wersji 64-bitowej.

Do wykonania, oraz przywrócenia kopii zapasowej należy wykorzystać moduł 'Kopia Zapasowa’. Moduł 'Kopia Zapasowa’ można uruchomić z menu Start Windows, lub z programu kadrowo-płacowego po wybraniu opcji menu 'Pomoc’, 'Wykonaj/Przywróć Kopie Zapasową’.

W przypadku problemów, po zainstalowaniu najnowszej wersji programu na nowym komputerze można samemu usunąć pliki danych z nowego komputera i skopiować w ich miejsce pliki ze starego komputera. Lokalizacje pliku bazy danych (plik 'Firma114.db’ w wersji jednostanowiskowej 32-bity, lub 'Firma115.db’ w wersji jednostanowiskowej 64-bity), oraz foldera archiwum dokumentów (podfolder 'Dokumenty’) są wyświetlane po wybraniu opcji menu programu 'Pomoc’, a następnie 'Informacja o Programie’ i 'System’.

Uwaga: jeżeli w trakcie przenoszenia programu z wersji 32-bity na 64-bity w pierwszej kolejności zainstalowano na nowym komputerze wersję 64-bitową, należy tę wersję odinstalować, a następnie usunąć folder instalacji. W dalszej kolejności należy postępować zgodnie z powyższym opisem.

W przypadku przenoszenia programu pomiędzy folderami na tym samym komputerze, należy w pierwszej kolejności wykonać kopię zapasową z danych systemu. W dalszej kolejności, należy odinstalować program. Następnie należy pobrać se strony internetowej i zainstalować najnowszą dostępną wersję programu na nowym komputerze – należy zainstalować tę samą wersję programu, 32 lub 64-bity, co poprzednio, w trakcie instalacji należy wybrać 'Nowa instalacja lub modyfikacja istniejącej’ (NIE 'Uaktualnienie’!) i na odpowiednim ekranie instalatora wskazać nowy folder docelowy instalacji. Po zainstalowaniu, należy przywrócić kopię zapasową.