ForumKategoria: WdrożenieTransfer danych pomiedzy bazami programu SuperPlace – do bazy jednostanowiskowej
admin zapytał 8 lat temu

zwracam się z prosba o przesłanie sekwencji kroków dotyczacych „wyciagnięcia” danych jednej firmy z bazy SuperPłac.

1 odpowiedzi
admin odpowiedziane 8 lat temu

Na komputerze w oryginalnej instalacji:

W pierwszej kolejności, należy program zaktualizować do najnowszej wersji (ze strony pobrań: https://www.anzasoft.pl/pobierz-superplace/). Po zaktualizowaniu należy uruchomić moduł Administrator (np. opcja menu Windows 'Start’, Programy’, '2016 SuperPlace’, 'Administrator’), a następnie, po uruchomieniu Administratora, opcję menu 'Zadania’, 'Transfer Danych do Plików’. Po otwarciu ekranu 'Transfer Danych do Plików’, należy wybrać przycisk 'Rozpocznij Transfer do Plików’. Na ekranie wyboru zakresu transferu należy wybrać firmę lub firmy, ktore będą oddzielane i zatwierdzić transfer wybierając przycisk 'OK’. Po zakończeniu transferu, wszystkie dane dotyczące wyłącznie wybranych firm będą się znajdować w plikach tekstowych w podfolderze 'Baza’ archiwum dokumentow:

<lokalizacja instalacji>\Dokumenty\Baza

domyslnie jest to zwykle folder:
C:\Program Files\Anzasoft\Dokumenty\Baza lub C:\Anzasoft\Dokumenty\Baza

Zawartość plików można sprawdzić otwierając dowolny plik programem Notatnik. Najprościej sprawdzić, czy w pliku 'firma.SP1′ są tylko linie z wybranymi do oddzielenia firmami – jeśli tak, to znaczy, że eksport do plików był prawidłowy.

W dalszej kolejności dane z plików musza zostać przetransferowane do pustej bazy danych. Można to zrobić na tym samym komputerze, na którym jest oryginalna instalacja, lub na innym. W przypadku wykorzystywania do transferu tego samego komputera i wersji jednostanowiskowej należy być ostrożnym, żeby przypadkowo nie usunąć swoich własnych danych. Fundamentalna zasada jest następująca: NIGDY nie usuwamy plików czy folderów, zmieniamy im tylko nazwy. Dopiero po zakończeniu całej procedury możemy pliki i foldery ze zmienionymi nazwami usunąć.

Na komputerze na którym bedzie dokonywany transfer:

Folder 'Baza’ na komputerze źrodłowym po dokonaniu transferu zawiera kompletną zawartość bazy danych dla wybranej firmy lub firm. Folder należy skopiować na docelowy komputer do analogicznej lokalizacji po uprzednim zainstalowaniu na docelowym komputerze najnowszej wersji jednostanowiskowej programu. Po zainstalowaniu programu, baza danych z inicjalnymi danymi (niepusta) bedzie znajdować się w pliku 'firma114.db’ w podfolderze 'Firma114′:

<lokalizacja instalacji>\Firma114\firma114.db

domyslnie jest to zwykle folder:
C:\Program Files\Anzasoft\Firma114 lub C:\Anzasoft\Firma114

W tej lokalizacji należy zamienić inicjalną (lub zawierajaca oryginalne dane) baze danych 'firma114.db’ nowym plikiem faktycznie pustej bazy danych (link do pobrania pustej bazy danych podaję poniżej). Pusta baza danych zawiera wyłącznie tabele bez żadnych danych – w celu dokonania zamiany zmienć nazwę oryginalnego pliku 'firma114.db’ na np. 'x_firma114.db’, a następnie skopiować pustą bazę danych do tej samej lokalizacji. Podaję bezpośredni link do pobrania skompresowanej pustej bazy danych: https://www.anzasoft.pl/ftp/firma114_pusta.exe Po pobraniu i uruchomieniu pliku 'firma114_pusta.exe’ pusta baza danych zostanie odkompresowana i skopiowana do wskazanej lokalizacji.

Po skopiowaniu pustej bazy danych należy uruchomić moduł Administrator, wlogować się podając hasło 'sql’ i wybrać opcję 'Zadania’, 'Konfiguracja Bazy Danych’, 'Transfer Danych do Tabel’. Po otwarciu ekranu 'Transfer Danych do Tabel’, należy wybrać przycisk 'Rozpocznij Transfer z Plików UŻYTKOWNIKA’.

Po zakończeniu transferu do tabel należy uruchomić program kadrowo-płacowy. Proszę zignorować fakt, że otworzy się wersja programu (z powodu braku klucza licencyjnego) z ktoregoś z poprzednich lat i zweryfikować zawartość kartotek i list płac.

Wykonanie kopii zapasowej w celu wysyłki oddzielonych danych:

UWAGA: przed wykonaniem kopii zapasowej, należy zmienić nazwę foldera archiwum dokumentow 'Dokumenty’ np. na 'Dokumenty_X’. Po wykonaniu kopii zapasowej nazwę należy z powrotem zmienić na oryginalną 'Dokumenty’ – w folderze dokumenty znajduje się archiwum dokumentów, nie wolno wysyłać tego archiwum klientowi, zwłaszcza, że znajdują się w nim dokumenty (np. PIT-11) dotyczące wszystkich firm. Kopię zapasową, czyli plik 'firmbak2.zip’ można załączyć i wyslac e-mailem.

Należy uruchomił program kadrowo-płacowy. W dalszej kolejności należy wybrać opcję menu 'Pomoc’, 'Wykonaj(lub Odtwórz) Kopie Zapasowa’ i wykonać kopię zapasową do wybranego folderu. Plik 'firmbak2.zip’ znajdujący się w tym folderze po wykonaniu kopii zawiera wszystkie dane i może zostać wysłany w załączniku e-mail lub w inny sposób, w celu odtworzenia w innej instalacji.