Miesiąć: maj 2016

Poradniki


Polski Ład: Poradnik Polski Ład Ulga dla seniora i rodziny 4+ Poradnik rozporządzenie z 7 stycznia 2022 PPK: Poradnik PPK Opisy: Opis programu SuperPłace (0,9 MB PDF) Instrukcja obsługi programu SuperPłace (1,39 MB PDF) Wdrożenie: Instrukcja wdrożeniowa programu SuperPłace (0,3 MB PDF) Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę: Instrukcja konfiguracji programu w celu dokonywania rozliczeń pracowników […]


Czytaj więcej

Użyteczne linki


Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP (ISAP) – źródła aktów prawnych – w ISAP prosto od ustawodawcy (również teksty jednolite!)   e-Deklaracje aktualności, formularze podatkowe – system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, aktualne interaktywne formularze podatkowe Ministerstwa Finansów RP   ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – strony firmowe ZUS, aktualności, program Płatnik, poradniki, kadry, płace   NFZ […]


Czytaj więcej

Zgodność z RODO


Tekst źródłowy rozporządzenia RODO W celu zapewnienia zgodności programu z wymaganiami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w programie dokonano niezbędnych modyfikacji w celu właściwego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Zdecydowana większość z wprowadzonych zabezpieczeń nie wymaga podejmowania przez użytkownika żadnych czynności poza aktualizacją programu. Wyjątkiem jest zabezpieczenie programu hasłem w przypadku, gdy sam komputer nie został […]


Czytaj więcej

Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?


Z początkiem każdego nowego roku sprawozdawczego (kalendarzowego), ulegają zmianie niektóre parametry dotyczące wyliczania wynagrodzeń – w przypadku aktualizacji programu, wszelkich zmian w konfiguracji dokonuje sam program natychmiast po aktualizacji otwierając ekran 'Aktualizacja Konfiguracji i Parametrów’.   Dodatkowo do zmiany parametrów wyliczeniowych, w nowym roku należy zwykle utworzyć 'bilans otwarcia’ wymiaru urlopu wypoczynkowego – tylko w […]


Czytaj więcej

Pracownicy oddelegowani za granicę


Pobierz instrukcję: Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę (1,46 MB PDF, aktualizacja 28-03-2017)   W instrukcji opisano szczegółowe zasady rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, oraz czynności w celu skonfigurowania programu do dokonywania takich rozliczeń. W przykładach wykorzystano oddelegowanie do Francji (stała stawka miesięczna), oraz do Finlandii (stawka godzinowa). Rozliczenia automatycznie uwzględniają okresy oddelegowania krótsze niż pełny […]


Czytaj więcej