Miesiąć: luty 2020

Historia zmian 2019


Lista zmian w programie, dokonanych w 2019 roku: 16-12-2019 wersja 2.79.74: 16-10-2019 wersja 2.79.55: 30-09-2019 wersja 2.79.51: 24-09-2019 wersja 2.79.48: 23-08-2019 wersja 2.79.47: 21-08-2019 wersja 2.79.46: 09-08-2019 wersja 2.79.42: 07-08-2019 wersja 2.79.41: 18-07-2019 wersja 2.79.36: 11-03-2019 wersja 2.79.35: 08-03-2019 wersja 2.79.33: 07-03-2019 wersja 2.79.32: 06-03-2019 wersja 2.79.30: 15-02-2019 wersja 2.79.27: 15-02-2019 wersja 2.79.26: 14-02-2019 wersja 2.79.25: 14-02-2019 wersja 2.79.24: 14-02-2019 wersja 2.79.23: 13-02-2019 wersja 2.79.22: 30-01-2019 wersja 2.79.19: 29-01-2019 wersja 2.79.18: […]


Czytaj więcej

Historia zmian 2018


Lista zmian w programie, dokonanych w 2018 roku: 13-7-2018, wersja 2.78.01 1. Zmieniono algorytm dokonywania podpisu certyfikatem kwalifikowanym przy wysyłce do systemu e-Deklaracje na ‘SHA-256’. Zarówno bramka testowa jak i produkcyjna systemu e-Deklaracje nie przyjmują już dokumentów podpisanych poprzednim algorytmem ‘SHA-1’. Nowy algorytm może nie zadziałać prawidłowo na komputerach z Windows XP. W przypadku wykorzystywania […]


Czytaj więcej

Historia zmian 2017


Lista zmian w programie, dokonanych w 2017 roku: 29-12-2017, wersja 2.70.01 1. Do kryteriów odczytu listy płac dodano opcję weryfikującą, czy w kalendarzu FIRMY uwzględniono dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (w sobotę). Wskazanie dodatkowego dnia wolnego obniża liczbę dni obowiązku pracy w miesiącu, co w wielu sytuacjach może mieć […]


Czytaj więcej

Historia zmian 2016


Lista zmian w programie, dokonanych w 2016 roku: 29-12-2016, wersja 2.53.01 1. Zmieniono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – od 2017 roku po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej kwota wolna nie jest uwzględniana. 2. Umożliwiono rejestrację czasu pracy zleceniobiorców. Zasady są podobne jak w przypadku pracowników: można wykorzystywać […]


Czytaj więcej