Historia zmian 2019


Lista zmian w programie, dokonanych w 2019 roku:

16-12-2019 wersja 2.79.74:

 • Dodana funkcjonalność PPK

16-10-2019 wersja 2.79.55:

 • Poprawka sprawdzania kwoty wolnej przy edycji listy płac. Dla list z wypłatą w październiku niepoprawnie pobierane były kwoty ze skali podatkowej z września
 • Poprawka weryfikacji listy płac wrześniowych z wypłatą w październiku

30-09-2019 wersja 2.79.51:

 • Liczenie podatku 17% od 1 października
 • Poprawione kwoty w stawce podatku
 • Dodana nowa stawka podatku dla zleceń

24-09-2019 wersja 2.79.48:

 • Dodano nową wersję świadectwa pracy obowiązującą od 6 września 2019

23-08-2019 wersja 2.79.47:

 • Poprawiono wyliczanie zaliczki podatku pit 0 dla młodych po przekroczeniu limitu
 • Poprawiono błąd z pojawiającą się liczbą zamiast nazwą miasta w formularzu umowy o pracę

21-08-2019 wersja 2.79.46:

 • Poprawiono błąd aktualizacji konfiguracji dla zgody na pit 0
 • Poprawiono błąd pit 0 wyliczenia podatku dla młodych związany z dodaniem zgody na obniżenie podatku dla młodych
 • Poprawiono błąd generowania wydruków listy płac

09-08-2019 wersja 2.79.42:

 • Poprawiony błąd wyliczania listy płac dla instalacji z bazą danych MSSQL

07-08-2019 wersja 2.79.41:

 • Dodana funkcjonalność wyliczania Podatku PIT 0% dla Młodych ( poniżej 26 roku życia)

18-07-2019 wersja 2.79.36:

 • Zostały zaktualizowane formularze: świadectwo pracy, umowa o pracę, wypowiedzenie warunków umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem

11-03-2019 wersja 2.79.35:

 • PIT-11 – poprawa błędu pojawiającego się podczas zapisu zmian na formularzu w starszej wersji

08-03-2019 wersja 2.79.33:

 • ZUS ZWUA – kolejna poprawa formatu daty w sekcji V. Teraz jest uwzględniany format ustawiony w opcjach ogólnych aplikacji.

07-03-2019 wersja 2.79.32:

 • ZUS ZWUA – poprawa formatu daty w sekcji V. Domyślnie jest zaznaczona najnowsza wersja Płatnika (wcześniej była wersja 8)

06-03-2019 wersja 2.79.30:

 • PIT-11 – poprawa błędu wersji formularza. Dla starszych lat jest wybierana właściwa wersja formularza,  która była obowiązująca dla danego roku
 • ZUS DRA – poprawiony błąd sumowania kwot składek
 • ZUS ZWUA – poprawa błędu importu pliku do Płatnika
 • ZUS RPA – poprawa generowania formularza dla nauczycieli oraz poprawa lista osób uwzględnionych do RPA, nie powinny się pojawiać puste wpisy

15-02-2019 wersja 2.79.27:

 • poprawka błędu formularzy ZUS RPA gdy na liście płac są właściciele. Wtedy na formularzu pojawiał się pusty pracownik

15-02-2019 wersja 2.79.26:

 • poprawka błędów formularzy ZUS RPA:
 • 1) niepoprawnie wypełniana sekcja III. C.
 • 2) występowanie pustego pracownika

14-02-2019 wersja 2.79.25:

 • poprawka błędu formatu formularzy ZUS RPA gdzie niepoprawnie była wypełniana sekcja III. C.

14-02-2019 wersja 2.79.24:

 • poprawka błędu formatu pliku formularzy ZUS RPA uniemożliwiająca import do Płatnika

14-02-2019 wersja 2.79.23:

 • poprawka błędu generowania formularzy ZUS RPA, gdzie były generowane formularze tylko dla pierwszej osoby

13-02-2019 wersja 2.79.22:

 • skończona funkcjonalność generowania formularzy ZUS RPA. Do wygenerowania formularzy RPA należy użyć nowego przycisku RPA,  który jest po prawej stronie od przycisku Rozlicz (lub z menu Działania -> Eksportuj formularze ZUS  RPA). Dotychczasowy przycisk Rozlicz działa tak jak do tej pory, to znaczy generuje formularze  DRA/RCA/RZA/RSA. Nowy  przycisk RPA generuje te same formularze co pod przyciskiem Rozlicz, czyli  DRA/RCA/RZA/RSA oraz dodatkowo RPA (o ile taki formularz ma być stworzony dla danej osoby)

30-01-2019 wersja 2.79.19:

 • poprawa błędu generowania eDeklaracji PIT-8AR
 • poprawa błędu generowania eDeklaracji PIT-R

29-01-2019 wersja 2.79.18:

 • aktualizacja formularza PIT-8AR
 • generowanie eDeklaracji PIT-8AR
 • aktualizacja tekstów na PIT-R

28-01-2019 wersja 2.79.17:

 • poprawa wczytywania archiwalnych danych dla PIT-11
 • poprawa braku edycji pola w pozycji 57 dla PIT-11
 • poprawa błędu związanego z opcją pit_r

24-01-2019 wersja 2.79.15:

 • możliwość edycji sekcji F w PIT-11 (pozycje 74-80) oraz w sekcji G pozycja 82
 • poprawa błędu schematu eDeklaracji PIT-8C
 • poprawa błędu schematu eDeklaracji IFT-1/IFT-1R

23-01-2019 wersja 2.79.14:

 • dodano automatyczne wypełnianie sekcji F w PIT-11
 • poprawa błędu otwierania archiwalnych PIT-11

22-01-2019 wersja 2.79.13:

 • poprawa błędu w eDeklaracji PIT-11 dla obcokrajowców
 • generowanie eDeklaracji IFT-1
 • generowanie eDeklaracji IFT-1R

21-01-2019 wersja 2.79.12:

 • poprawa błędu w eDeklaracji dla PIT-4R

21-01-2019 wersja 2.79.11:

poprawa błędów w PIT-11:

 • błąd wyświetlania danych wczytanych z archiwum (pozycja 70)
 • automatycznie zaznaczane PIT-R NIE dla Zleceniobiorców
 • automatyczne dopisywanie imienia i nazwiska dla Zleceniobiorców

poprawa błędów w PIT-4R generowania eDeklaracje:

 • aktualizacja załącznika eDeklaracji ORD-ZU
 • aktualizacja załącznika eDeklaracji PIT-R
 • aktualizacja formularza PIT-R
 • aktualizacja formularza PIT-8C
 • generowanie eDeklaracji PIT-8C
 • poprawa błędu „Bład 403 dokument z niepoprawnym podpisem”

19-01-2019 wersja 2.79.10:

poprawa błędów w PIT-11:

 • automatycznie zaznaczanie PIT-R NIE w standardowych przypadkach,
 • automatycznie dopisywanie imienia i nazwiska na ostatniej stronie

poprawa błędów w PIT-4R :

 • brakujące namespace w eDeklaracje
 • błąd otwarcia pliku z archiwum

17-01-2019, wersja 2.79.08

Zaktualizowano parametry początkowe na rok 2019:

 • lata sprawozdawcze,
 • parametry wyliczeniowe,
 • kwoty zasiłków,
 • współczynniki wskaźników

Zaktualizowano formularze deklaracji na rok 2019:

 • PIT-11 (24),
 • PIT-4R (8),
 • IFT-1R (14)

Zaktualizowano eDeklaracje na rok 2019:

 • PIT-11 (24)

Zaktualizowano format eksportu ZUS-DRA do najnowszej wersji Płatnika.