Miesiąć: czerwiec 2016

Historia zmian 2010


Lista zmian w programie, dokonanych w 2010 roku (lista zmian dokonanych w 2009 roku):   17-12-2010, wersja 1.58.02 1. Przy dopisywaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy do listy płac dla pracownika kończącego okres zatrudnienia dodano weryfikację, czy w miesiącu zwolnienia ekwiwalent nie został już wcześniej wypłacony. W takim przypadku, składnik nie jest już ponownie dopisywany. […]


Czytaj więcej

Historia zmian 2009


Lista zmian w programie, dokonanych w 2009 roku (lista zmian dokonanych w 2008 roku):   21-12-2009, wersja 1.42.02 1. Do pomocy dodano opis korekty przychodu opodatkowanego. Potrzeba korekty przychodu opodatkowanego może wynikać np. ze zmiany zasad opodatkowania składnika wynagrodzenia, która następuje w ciągu roku. Przykładem mogą tutaj posłużyć wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które […]


Czytaj więcej

Historia zmian 2008


Lista zmian w programie, dokonanych w 2008 roku (lista zmian dokonanych w 2007 roku):   31-12-2008, wersja 1.27.04 1. Została dołączona wersja 2008 deklaracji PIT-40. 24-12-2008, wersja 1.27.03 1. Do preferencji ogólnych dodano ustawienie powodujące niewyświetlanie kwoty płacy zasadniczej na zakładce 'Podstawowe’ w kartotece osobowej pracownika. 22-12-2008, wersja 1.27.02 1. Poprawiono kwotę wolną w skali […]


Czytaj więcej

Historia zmian 2007


Lista zmian w programie, dokonanych w 2007 roku (lista zmian dokonanych w 2006 roku):   13-12-2007, wersja 1.22.06 1. Poprawiono deklarację PIT-4R, w poprzedniej wersji deklaracji nie były listowane dane za grudzień 2007. 2. W kartotece pracownika umożliwiono wpisanie dziesiętnej części procentu ustawowych kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób można już przypisać pracownikowi koszty równe […]


Czytaj więcej

Historia zmian 2006


Lista zmian w programie, dokonanych w 2006 roku (lista zmian dokonanych w 2005 roku):   19-12-2006, wersja 1.20.65 1. Została dołączona wersja 2006 deklaracji PIT-40. 2. Został uaktualniony wydruk formularza kwestionariusza osobowego. Na formularzu kwestionariusza można obecnie wprowadzać dane – w tym celu, po odczycie kwestionariusza, należy wybrać opcję menu 'Działania’, 'Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’. […]


Czytaj więcej