Historia zmian 2014


Lista zmian w programie, dokonanych w 2014 roku (lista zmian dokonanych w 2013 roku):

29-12-2014, wersja 2.19.01

1. Dodano wersję 5 deklaracji PIT-4R, 4 deklaracji PIT-8AR, 20 deklaracji PIT-40, 7 deklaracji PIT-8C, oraz 11 deklaracji IFT-1/IFT-1R. Ponieważ niektóre z nowych wersji obowiązują dla rozliczeń za rok 2014 od 1-1-2015, aby odczytać te wersje wcześniej, należy zmienić datę programu na 1-1-2015 – służy do tego celu opcja menu programu 'Opcje’, 'Preferencje’, 'Zmiana Daty’. Nowe wersje można wysyłać do systemu e-Deklaracje od 1-1-2015.

19-12-2014, wersja 2.18.01

1. Dodano wersję 21 deklaracji PIT-11. Ponieważ wersja 21 obowiązuje dla rozliczeń za rok 2014 od 1-1-2015, aby odczytać tę wersję wcześniej, należy zmienić datę programu na 1-1-2015 – służy do tego celu opcja menu programu 'Opcje’, 'Preferencje’, 'Zmiana Daty’. Wersji 21 nie można jeszcze wysłać elektronicznie, ponieważ system e-Deklaracje jej nie przyjmuje. Do 31-12-2014 w rozliczeniach za rok 2014 obowiązuje wersja 20 deklaracji PIT-11.

7-12-2014, wersja 2.17.01

1. Umożliwiono wykorzystanie informacji kadrowych, definiowanych przez użytkownika na ekranie 'Definiowanie Dodatkowych Informacji Kadrowych’, w formułach wyliczających składniki wynagrodzenia.

21-11-2014, wersja 2.16.01

1. Umożliwiono pracę programu z serwerem SQL Microsoft SQL Server 2012.

5-10-2014, wersja 2.15.01

1. Na ekranie Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby – Rozliczenia, na zakładce dotyczącej potrąceń, umożliwiono wprowadzanie dodatkowych informacji dotyczących tytułów wykonawczych: oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej – służy do tego celu przycisk '…’ umieszczony po prawej stronie potrącenia, w przypadku wybrania jednego z potrąceń rodzaju 'Tytuł wykonawczy’. Zarejestrowana informacja jest przenoszona na wydruk świadectwa pracy.

2. Poprawiono eksport formularzy RZA do, oraz import niektórych formularzy zgłoszeniowych z programu Płatnik w formacie KEDU_4 (Płatnik 9).

1-8-2014, wersja 2.14.01

1. Na ekranie Rejestr Umów Cywilnoprawnych umożliwiono zaznaczenie, że umowa jest wzorcem (służy do tego celu odpowiednia opcja menu 'Działania’). Umowy będące wzorcem nie są eksportowane do programu Płatnik.

22-7-2014, wersja 2.13.02

1. Poprawiono inicjalizowanie aktualnej daty podczas wprowadzania daty przez wybranie z kalendarza. W poprzedniej wersji data nie była prawidłowo inicjowana aktualną datą systemową.

18-7-2014, wersja 2.13.01

1. Do wszystkich pól wprowadzania dat dodano nową funkcjonalność – wybierając pole wprowadzania daty prawym przyciskiem myszki, można wybrać datę z kalendarza. Kalendarz otworzy się automatycznie na aktualnym miesiącu, lub na miesiącu daty wcześniej wprowadzonej w dane pole.

14-7-2014, wersja 2.12.01

1. Do kryteriów selekcji na wydruku listy płac dodano dodatkowe informacje kadrowe definiowane przez użytkownika na ekranie 'Definiowanie Dodatkowych Informacji Kadrowych’ w konfiguracji wynagrodzeń i rozliczeń. Selekcji można dokonywać po odczytaniu wydruku listy płac – służy do tego celu przycisk 'Selekcja’ dostępny w prawym górnym rogu ekranu.

2. Poprawiono wypełnianie pól na wydruku Zastępczej Asygnaty Zasiłkowej ZUS Z-7 – w przypadku świadczeń o nowych kodach ZUS '319′ i '325′, niektóre pola nie były wypełniane.

3. W dniu 10 lipca 2014 r. weszły w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych, zgodnie z którymi, skróceniu do maksymalnie 7 godzin na dobę uległy normy czasu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Szczegóły dotyczące zmiany normy dobowej dla pracownika niepełnosprawnegoi opisano w sekcji pomocy:

Indywidualna norma dobowa czasu pracy

3-6-2014, wersja 2.11.01

1. Na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’, w pozycji 'Metoda redukcji kwoty za czas absencji przy wyliczaniu listy płac’, dodano nową opcję 'Redukowana o 1/22 za każdy dzień roboczy absencji – ryczałt samochodowy’. Nowa opcja jest przeznaczona do wykorzystania w definicji składników typu 'Ryczałt samochodowy’.

2. Poprawiono odczyt na ekranach dostępnych w kartotece osobowej poprzez przycisk 'Inne’.

26-5-2014, wersja 2.10.01

1. Zaktualizowano formularze ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b. Dla świadczeń o kodach ZUS '319′ i '325′ do kartoteki osobowej dodano informację o dacie złożenia wniosku.

2. Na raporcie 'Zestawienie dla SOD PFRON’ poprawiono parametry tak, aby były zgodne z górnymi granicami dofinansowania obowiązującymi od kwietnia 2014.

3. Do pomocy dodano nowy opis:

Odbiór czasu pracy za swięto przypadające w dniu wolnym

1-4-2014, wersja 2.09.01

1. Udostępniono eksport do programu Płatnik w formacie KEDU_4 (Płatnik 9). Wybór nowego formatu jest dostępny na każdym z ekranów kryteriów odczytu eksportu do programu Płatnik.

17-2-2014, wersja 2.08.01

1. Uaktualniono wydruk 'Informacja ZUS RMUA’.

4-2-2014, wersja 2.07.01

1. Dodano wersję 10 deklaracji IFT-1/IFT-1R.

24-1-2014, wersja 2.06.01

1. Dodano wersję 16 deklaracji PIT-R.

2. Umożliwiono import danych zgłoszeniowych i rozliczeniowych z plików XML zapisywanych w programie Płatnik 9.

15-1-2014, wersja 2.05.01

1. Dodano wersję 19 deklaracji PIT-40. Dokument można już również wysyłać do systemu e-Deklaracje.

2. Poprawiono Dział I 'Zatrudnienie i wynagrodzenia’ sprawozdania GUS Z-06 – pole 'Przeciętna liczba zatrudnionych’ jest już zaokrąglane do 1 miejsca po przecinku.

7-1-2014, wersja 2.04.01

1. Dodano wersję 3 deklaracji PIT-8AR, oraz wersję 6 deklaracji PIT-8C. Obydwa dokumenty można już również wysyłać do systemu e-Deklaracje.

2. Uwzględniono nowe kody świadczeń/przerw ZUS, m.in. urlopy rodzicielskie, na wydruku Karta Zasiłkowa Zatrudnionego..

3. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, należy utworzyć bilans otwarcia urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowy rok:

Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?